Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (13/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że:
- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w maju 2018 roku wyniosły 42.758 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 29%;
- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za okres styczeń - maj 2018 wyniosły 171.767 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 10%;
Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), Gastronomia (F&B) oraz B2B.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych oraz korekty sprzedaży.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do raportu bieżącego nr 13 /201 8 z 8 czerwca 201 8 r.

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w Grupie Kapitałowej Baltona


  Segment
  Maj
  Zmiana
  Narastająco
  Zmiana (dane w tys. zł) styczeń - maj
  (dane w tys. zł)
  2018 r. 2017 r. w % w tys. zł 2018 r. 2017 r. w % w tys.

  Sklepy (Travel Retail) 30 294 17 186 76% 13 108 122 011 93 181 31% 28 830
  Gastronomia (F&B) 2 547 2 011 27% 536 10 792 9 517 13% 1 275
  B2B 9 917 14 048 -29% -4 130 38 965 53 027 -27% -14 062
  Łącznie 42 758 33 245 29% 9 513 171 767 155 724 10% 16 043


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA
ISIN:PLBALTN00014
NIP:586-010-22-92
EKD: 47.11 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: Ul. Marcina Flisa 4 02-247 Warszawa
Telefon:+48 22 5192000
www:www.baltona.pl
gpwlink:baltona.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-29Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce PRZEDSIĘBIORSTWO ...
2019-03-24 04-03-34
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649