Raport.

PROPERTY LEASE FUND SA (3/2020) Wznowienie umowy i przeniesienie własności nieruchomości

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 z dnia 13 maja 2020 r. informuje o wznowieniu umowy leasingu z uwagi na wypełnienie przez leasingobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (dostarczenie wymaganych dokumentów finansowych).
Jednocześnie Zarząd informuje o uregulowaniu przez leasingobiorcę wszystkich pozostałych zobowiązań finansowych wynikających z umowy leasingowej na rzecz administratora zastawu - Praetorium Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w kwocie 36.444,75 zł.
W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym, z uwagi na spełnienie się wszystkich przesłanek zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, Emitent wypełnił zobowiązanie wynikające z umowy i przeniósł na rzecz leasingobiorcy własność przedmiotu umowy leasingu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Property Lease Fund SA w restrukturyzacji
ISIN:PLLSGEX00016
NIP:7661972117
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań
Telefon:+48 71 7806066
www:www.plfund.pl
Komentarze o spółce PROPERTY LEASE FUN...
2018-08-01 12:15:46
Obserwator
Tak myślałem
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649