Raport.

PROJPRZEM MAKRUM SA (17/2019) Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową.

Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2019r., powziął informację o zawarciu w dniu wczorajszym, tj. 25 listopada 2019r. przez spółkę zależną Emitenta Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (jako Wykonawca), umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową w Poznaniu, zawartej ze spółką Bridgestone Poznań Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (jako Zamawiający), o wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości 38.306.027,25 zł netto.
Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 31.07.2020r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.
Niniejsza informacja uznana została przez Emitenta za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PROJPRZEM SA
ISIN:PLPROJP00018
NIP:554-023-40-98
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Bernardyńska 13 85-029 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3767400
www:www.projprzem.com
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-20Raport za I kwartał
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PROJPRZEM
2020-02-24 08-02-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649