Raport.

PROJPRZEM SA (50/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację ze strony Zarządu spółki zależnej PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej spółka zależna) o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną w ramach konsorcjum umowy ze spółką Luvena S.A. (dalej Inwestor), której przedmiotem jest realizacja przez spółkę zależną w ramach konsorcjum na rzecz Inwestora zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym w Luboniu. W ramach konsorcjum spółka zależna jest Liderem.
Za wykonanie przedmiotu umowy Inwestor dokona zapłaty wynagrodzenia w wysokości łącznie 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) netto powiększone o należny podatek VAT.
Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PROJPRZEM SA
ISIN:PLPROJP00018
NIP:554-023-40-98
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Bernardyńska 13 85-029 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3767400
www:www.projprzem.com
Kalendarium raportów
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce PROJPRZEM
2019-05-24 17-05-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649