Raport.

STOPPOINT SA (17/2018) Rozwiązanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu
14 września 2018 roku rozwiązał za porozumieniem stron umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy zawartą z Equity Market Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 14 września 2018 roku. Spółka funkcjonuje w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od roku 2013, tym samym zyskała duże doświadczenie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i wsparcie Spółki przez Autoryzowanego Doradcę w tym zakresie nie jest konieczne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce Produkty Klasztorne
2018-02-14 16:15:28
Jan Kulczyk
Spółka z perspektywami i przyszłością. Polecam całym sercem!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649