Raport.

PRÓCHNIK SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki niniejszym informuje, że na dzień 29 marca 2018 roku na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii C 02. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia opublikowanego w dniu 8 marca 2018 r., projekt uchwały oraz wzór pełnomocnictwa do głosowania.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR)

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Próchnik SA
ISIN:PLPRCHK00018
NIP:728-013-21-71
EKD: 18.22 produkcja odzieży wierzchniej
Adres: ul. Kilińskiego 228 93-124 Łódź
Telefon:+48 42 6836605
www:www.prochnik.com.pl
Komentarze o spółce PRÓCHNIK
2020-04-04 04-04-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649