Raport.

PROCHEM SA (15/2018) Informacja o pozwie Akcjonariusza przeciwko Spółce

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent" lub "Spółka) informuje, że w dniu 01.03.2018 r., pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, poinformował Emitenta o złożeniu, przez ww. Akcjonariusza, przeciwko Emitentowi, pozwu:
- o ustalenie, że uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania Zarządu Prochem S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, została podjęta;
- o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania Zarządu Prochem S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, ewentualnie o uchylenie ww. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższa okoliczność nie wpływa na obowiązek Zarządu realizacji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania Zarządu Prochem S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, zgodnie z raportem bieżącym nr 14 /2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prochem SA
ISIN:PLPRCHM00014
NIP:113-00-10-523
EKD: 74.20 architektura; budownictwo ogólne i inżynieria lądowa; 45.21
Adres: ul. Łopuszańska 95 02-457 Warszawa
Telefon:+48 22 3260100
www:www.prochem.com.pl
Kalendarium raportów
2020-09-25Raport półroczny
2020-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PROCHEM
2020-06-02 09-06-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649