Raport.

PROCHEM SA (13/2018) Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Prochem S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r., Emitent otrzymał podpisany list intencyjny zawarty z BIOAGRA S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wybudowania przez Emitenta, w formule Generalnego Wykonawstwa "pod klucz", instalacji kogeneracji wraz z kotłem rezerwowo-szczytowym, pozwalającą na wyprodukowanie ok. 8 MW energii elektrycznej oraz ok. 30 t/h pary wraz z instalacjami towarzyszącymi, dla potrzeb Zakładu Produkcji Etanolu "Goświnowice".
Uzgodnione przez Strony ryczałtowe wynagrodzenie Emitenta wynosi 37 650 000 zł netto.
Termin realizacji Strony określiły w liście intencyjnym na 31 maja 2019 r., pod warunkiem podpisania przez Strony umowy do dnia 15 marca 2018 r.
Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na fakt, że wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prochem SA
ISIN:PLPRCHM00014
NIP:113-00-10-523
EKD: 74.20 architektura; budownictwo ogólne i inżynieria lądowa; 45.21
Adres: ul. Łopuszańska 95 02-457 Warszawa
Telefon:+48 22 3260100
www:www.prochem.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-26Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-26Raport półroczny
Komentarze o spółce PROCHEM
2019-06-26 02-06-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649