Raport.

PRO-LOG SA (8/2017) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2016/2017

Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie (zwana dalej: "Emitentem", "Spółką") przekazuje informację, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 20 lipca 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017.
Rada Nadzorcza wybrała na biegłego rewidenta GLOBAL AUDIT PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania pod numerem 3106.
Przedmiotowa umowa pomiędzy Emitentem a GLOBAL AUDIT PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k została podpisana w dniu 26 września 2017 roku.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pro-Log SA
ISIN:PLPROLG00013
NIP:838-14-95-154
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Telefon:+48 22 2668810
www:www.pro-log.com.pl
Komentarze o spółce PRO-LOG
2019-03-24 04-03-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649