Raport.

PRIME CAR MANAGEMENT SA (7/2018) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.03.2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Artura Kucharskiego.
Szczegółową treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach *, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Artur Kucharski
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Członek Rady Nadzorczej
  b) Pierwotne powiadomienie/ zmiana Powiadomienie pierwotne
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Prime Car Management S.A.
  b) LEI 259400OBLVCAD26XMY18
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyf ikacyjny
  Akcje zwykłe ,
  PLPRMCM00048
  b) Rodzaj transakcji kupno
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  23,9 0 PLN 10000 szt
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  10 000 szt.
  23,9 0 PLN
  e) Data transakcji 28 marca 2018 r.
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR
  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prime Car Management SA
ISIN:PLPRMCM00048
NIP:9570753221
EKD: 77.12 wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Polanki 4 80-308 Gdańsk
Telefon:+48 58 3404400
www:www.primecar.pl
Kalendarium raportów
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-08-29Raport półroczny
2019-08-12Raport półroczny
Komentarze o spółce PRIME CAR MANAGEME...
2018-06-28 22:22:06
Marco
dobre wieści
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649