Raport.

PRIMA MODA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 081 17 339 3557 4082 Zyska (strata) na działalności operacyjnej 1593 970 376 228 Zysk (strata) brutto 1058 750 250 177 Zysk (strata) netto 1093 840 258 198 Liczba udziałów/akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200 Kapitał własny 11 313 10 220 2594 2450 Zobowiązania długoterminowe 440 491 101 118 Zobowiązania krótkoterminowe 15 187 16 892 3482 4050 Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro) 3,54 3,19 0,81 0,76 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 -2139 4 -504 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 -102 -2 -24 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -426 -1163 -100 -274

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prima Moda SA
ISIN:PLPRMMD00012
NIP:897-164-88-02
EKD: 52.43 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
Adres: ul. Parafialna 27 52-233 Wrocław
Telefon:+48 71 3448481
www:www.primamoda.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRIMA MODA
2021-08-04 20-08-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor