Raport.

PRIMA MODA SA (13/2018) Wcześniejsza publikacja raportu półrocznego

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż raport okresowy za pierwsze półrocze 2018 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku na dzień 13 sierpnia 2018 r., zostanie opublikowany wcześniej tj. w dniu 09 sierpnia 2018 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prima Moda SA
ISIN:PLPRMMD00012
NIP:897-164-88-02
EKD: 52.43 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
Adres: ul. Parafialna 27 52-233 Wrocław
Telefon:+48 71 3448481
www:www.primamoda.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRIMA MODA
2021-06-18 17-06-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor