Raport.

PRESTO SA (4/2018) Zmiana modelu dystrybucji produktów Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że podjął decyzję o zmianie modelu dystrybucji produktów Emitenta. Nowy model zakłada, że wszelkie koszty dystrybucji (sprzedaży) produktów Emitenta do klientów końcowych ponosić będzie dystrybutor. W ocenie Emitenta nowy model dystrybucji produktów powinien ograniczyć koszty, a przede wszystkim wielkość środków obrotowych, które zmuszony jest utrzymywać Emitent w związku z samodzielnym prowadzeniem dystrybucji do klientów końcowych, co w perspektywie powinno korzystnie wpłynąć na wyniki Emitenta.
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Dziedzic - Prezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Presto SA
ISIN:PLPRSTO00011
NIP:524-249-40-89
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Mehoffera 86 03-118 Warszawa
Telefon:+48 22 8895675
www:www.presto-kominy.pl
Komentarze o spółce PRESTO
2020-05-29 08-05-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649