Raport.

PRESENT24 SA (6/2018) Rozpoczęcie negocjacji dotyczących potencjalnej akwizycji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Present24 S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 11:30 przystąpi do rozpoczęcia negocjacji z podmiotem powiązanym mających na celu uzgodnienie transakcji polegającej na nabyciu przez Emitenta serwisów internetowych B2B oraz B2C, tj. w celu rozszerzenia spektrum produktowego oferowanego aktualnie przez Emitenta oraz wykorzystania efektów synergii biznesowej w drodze integracji tych serwisów z zasobami produkcyjnymi Emitenta.
Celem negocjacji będzie ustalenie warunków i parametrów finansowych ewentualnej transakcji nabycia tych serwisów.
Zawarcie stosownej umowy będzie uzależnione od wyniku negocjacji.
O dojściu bądź niedojściu transakcji do skutku i odpowiednio zawarciu stosownej umowy albo zakończeniu negocjacji bez zawarcia umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Emitent uznał powyższą informację za istotną dla działalności i dalszego rozwoju Emitenta, gdyż potencjalne przychody uzyskane w wyniku rozważanej transakcji wpłyną na jego wynik finansowy w 4Q 2018 oraz w roku 2019.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Present24 SA
ISIN:PLPRS2400012
NIP:5222989965
EKD: 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Adres: ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa
Telefon:+48 22 8635303
www:www.present24sa.pl
Komentarze o spółce PRESENT24
2019-05-20 04-05-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649