Raport.

PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA (9/2018) Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 23 maja 2018 r., w wykonaniu uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") o udzielenie przez KNF zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Premium Food Restaurants SA
ISIN:PLPREMF00014
NIP:1132537559
EKD: 46.39 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: ul. Puławska 182 02-670 Warszawa
Telefon:+48 22 8704666
www:www.sushi77.com
Komentarze o spółce PREMIUM FOOD RESTA...
2019-05-20 04-05-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649