Raport.

PRAGMA INKASO SA (15/2018) Poręczenie dla zabezpieczenia I Programu Publicznej Emisji Obligacji Pragma Faktoring S.A.

W związku z planowaną przez Pragmę Faktoring S.A. emisją obligacji w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, Pragma Inkaso S.A. (Emitent) w umowie zawartej z Pragmą Faktoring S.A. oraz z Kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, udzielił poręczenia do wysokości 65 mln zł za wszystkie zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. jakie mogą powstać w przyszłości z tytułu emisji obligacji wszystkich serii, które zostaną wyemitowane w ramach programu. Emitent zobowiązał się do nie odwoływania udzielonego poręczenia przed powstaniem długu z tytułu obligacji. O przyjęciu programu Pragma Faktoring S.A. informowała w raporcie nr 60/2017 z 2 października 2018 r. Poręczenie udzielone jest odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pragma Inkaso SA
ISIN:PLPRGNK00017
NIP:645-22-74-302
EKD: 65.23 pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Czarnohucka 3 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:+48 32 4500100
www:www.pragmainkaso.pl
Kalendarium raportów
2020-04-27Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-07Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRAGMA INKASO
2020-04-09 02-04-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649