Raport.

PRAGMA INKASO SA (8/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 15 lutego 2018 r.
Podstawa prawna - par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (...).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Y NADZ WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
  W DNIU 15 LUTEGO 201 8 R.
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Nadz wyczajne Walne
  § 2
  41 2 081 77 2 081 5
  %
  41 2 081
  2 z dnia 15 lutego 2018 r.
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  órach
  § 1
  1)
  2)
  Nadzwyczajnego Waln
  3)
  4)
  5)
  § 2
  41 2 081 77 2 081 5
  %
  41 2 081
  3 z dnia 15 lutego 2018 r.
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  1) 11 ust. 1 Statutu
  Sp ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powo uje Pana na
  § 2
  41 2 081 77 2 081 5
  %
  41 2 081  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pragma Inkaso SA
ISIN:PLPRGNK00017
NIP:645-22-74-302
EKD: 65.23 pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Czarnohucka 3 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon:+48 32 4500100
www:www.pragmainkaso.pl
gpwlink:pragma-inkaso.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-25Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce PRAGMA INKASO
2019-04-19 14-04-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649