Raport.

PRAGMA FAKTORING SA (26/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2019 r.:
dla serii J 15 600 589,40 zł
dla serii K 13 000 735,29 zł
dla serii L 20 487 235,94 zł
dla serii M 15 675 746,88 zł
dla serii N 5 215 451,99 zł
dla serii O 13 001 241,84 zł
Razem łączna wartość zbioru wyniosła: 82 981 001,34 zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pragma Faktoring SA
ISIN:PLGFPRE00040
NIP:634-24-27-710
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe
Adres: ul. Brynowska 72 40-584 Katowice
Telefon:+48 32 4420200
www:www.pragmafaktoring.pl
Kalendarium raportów
2019-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRAGMA FAKTORING
2019-09-15 10-09-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649