Raport.

PRAGMA FAKTORING SA (67/2017) Zawarcie istotnej umowy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. przez spółkę zależną LeaseLink sp. z o.o.

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 16 października 2017 r. jego spółka zależna LeaseLink sp. z o.o. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (Bank) umowę współpracy, w oparciu o którą Bank będzie prowadził wśród swoich Klientów akwizycję usług mikroleasingu świadczonych przez LeaseLink. Realizacja umowy będzie odbywać się za pośrednictwem autorskiej aplikacji LeaseLink. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie Banku nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku za tego typu usługi.

BOŚ Bank S.A. będzie trzecim (po Raiffeisen Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A.) bankiem oferującym usługi LeaseLink.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pragma Faktoring SA
ISIN:PLGFPRE00040
NIP:634-24-27-710
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe
Adres: ul. Brynowska 72 40-584 Katowice
Telefon:+48 32 4420200
www:www.pragmafaktoring.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce PRAGMA FAKTORING
2019-06-26 02-06-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649