Raport.

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (42/2019) Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. ("Spółka") zawarła z DNB Bank Polska S.A. (dalej "DNB") transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji kontraktu, w łącznej kwocie 1.800.000 EUR. Uwzględniając wartość przedmiotu wcześniejszych transakcji tego typu zawartych przez Spółkę z DNB w 2019 roku, łączna wartość tego typu transakcji zawartych przez Spółkę z DNB w roku 2019 wynosi 22.100.000 EUR.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę w tym roku z DNB przekracza w przeliczeniu na PLN 10% skonsolidowanych kapitałów Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA
ISIN:PLPKBEX00072
NIP:7770000844
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa; 26.61, 51.53
Adres: ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań
Telefon:+48 61 8210400
www:www.pekabex.pl
Komentarze o spółce POZNAŃSKA KORPORA...
2020-01-29 10-01-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649