Raport.

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (59/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała zaświadczenie o zarejestrowaniu w dniu 26 września 2018 r. przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Podwyższenie kapitału zostało dokonane w związku z wydaniem w dniu 11 lipca 2018 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 października 2016 r., 155.800 szt. akcji serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda, uprawniających łącznie do 155.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wysokość podwyższonego kapitału zakładowego Spółki wynosi 24.368.824 złotych na co składa się 24.368.824 szt. akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, uprawniających łącznie do 24.368.824 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu wynosi 570.591 złotych.
Wszystkie 24.368.824 akcje są nieuprzywilejowanymi akcjami na okaziciela i dzielą się na:
1) 21.213.024 akcji serii A
2) 3.000.000 akcji serii B
3) 155.800 akcji serii C

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA
ISIN:PLPKBEX00072
NIP:7770000844
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa; 26.61, 51.53
Adres: ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań
Telefon:+48 61 8210400
www:www.pekabex.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce POZNAŃSKA KORPORA...
2019-05-20 04-05-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649