Raport.

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (47/2018) Zawarcie zobowiązującej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportów 9/2018 i 30/2018 informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. ("Spółka") zawarła z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. ("GARG") umowę zobowiązującą nabycia nieruchomość gruntowej na terenie Parku PrzemysłowoTechnologicznego "Maszynowa" w Gdańsku o powierzchni 24.549 m2 za cenę ofertową tj. 5.891.760,00 zł netto. Cena, przy uwzględnieniu już wpłaconego zadatku, wynoszącego 10% ceny, zostanie uiszczona przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Umowa uwzględnia ustawowe prawo pierwokupu, które podmioty uprawnione mają prawo zrealizować w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy zobowiązującej, oraz prawo odkupu za zwrotem ceny i nakładów na wypadek gdyby Spółka lub jej następca prawny nie zakończyła inwestycji polegającej na wybudowaniu hali magazynowo-produkcyjnej na nabywanej nieruchomości w ciągu 5 lat od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, przy czym Spółka dobrowolnie poddała się egzekucji co do obowiązku wydania GARG w takim przypadku nieruchomości. Poza tym umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu umów, w tym dobrowolne poddanie się Spółki egzekucji co do obowiązku zapłaty ceny oraz dobrowolne poddanie się GARG egzekucji co do obowiązku wydania nieruchomości. O ile podmioty uprawnione nie skorzystają z prawa pierwokupu Spółka zawrze umowę przenoszącą własność nieruchomości do dnia 30 września 2018 r. O zawarciu Umowy przyrzeczonej przenoszącej własność Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA
ISIN:PLPKBEX00072
NIP:7770000844
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa; 26.61, 51.53
Adres: ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań
Telefon:+48 61 8210400
www:www.pekabex.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce POZNAŃSKA KORPORA...
2019-05-22 18-05-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649