Raport.

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (10/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. ("Spółka") zawarła z DNB Bank Polska S.A. (dalej "Bank") transakcję polegającą na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji znaczącej umowy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. ("Kontrakt").
Jak wskazano w w/w raporcie, Spółka z tytułu wykonania Kontraktu powinna otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 14.400.208,68 EUR. W dniu 9 lutego 2018 r. Spółka celem zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym zawarła transakcję zabezpieczającą wymianę na PLN przyszłych płatności z tytułu Kontraktu w łącznej kwocie 4.000.000 EUR. W dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną transakcję z Bankiem zabezpieczającą przed ryzykiem kursowym na Kontrakcie, dot. kolejnych przyszłych płatności w łącznej kwocie 4.000.000 EUR, tym samym łączna wartość przedmiotu w/w transakcji z Bankiem wyniosła 8.000.000 EUR.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe na Kontrakcie, zawartych przez Spółkę z Bankiem przekraczała 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA
ISIN:PLPKBEX00072
NIP:7770000844
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa; 26.61, 51.53
Adres: ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań
Telefon:+48 61 8210400
www:www.pekabex.pl
Kalendarium raportów
2020-04-20Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POZNAŃSKA KORPORA...
2020-02-20 04-02-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649