Raport.

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
Raport roczny:
- jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 - 12 marca 2020 roku.
Raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 14 maja 2020 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 19 listopada 2020 r.
Raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 28 sierpnia 2020 r.
Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
ISIN:PLPZU0000011
NIP:526-025-10-49
EKD: 65.12 działalność ubezpieczeniowa i bezpośrednio z nią związana
Adres: Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Telefon:+48 22 5822100
www:www.pzu.pl

Kalendarium raportów
2020-08-28Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POWSZECHNY ZAKŁAD...
2020-06-01 03-06-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649