Raport.

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (16/2018) Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie wycofania umorzonych akcji Emitenta z depozytu

Zarząd Spółki Emitenta ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do treści raportu EBI nr 15/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 491/2018 o dokonaniu operacji wycofania z depozytu 150.000 akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem. Data przeprowadzenia operacji wycofania w systemie depozytowym została ustalona na 6 sierpnia 2018 r. Po przeprowadzeniu ww. operacji, liczba akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wynosi 1 471 836.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ISIN:PLPTWP000015
NIP:9542199882
EKD: 58.14 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Adres: Pl. Sławika i Antalla 1 40-163 Katowice
Telefon:+48 32 2091303
www:www.ptwp.pl
Komentarze o spółce POLSKIE TOWARZYSTW...
2018-03-13 13:16:53
inwestror
Jakie prognozy dla tej spółki?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor