Raport.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (83/2018) Pan Andrzej Kapała został powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku powołało do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kapała.
Pan Andrzej Kapała
Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem - dyplom MBA oraz podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania kadrami, a także zarządzania finansami. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu, gdzie koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania. Następnie przez kilkanaście lat pracował dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych. Od 6 lat będąc Dyrektorem Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządza ok. 300 nieruchomościami oraz inwestycjami bankowymi w południowo-zachodniej Polsce.
Pan Andrzej Kapała złożył pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będzie uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Koncern Naftowy Orlen SA
ISIN:PLPKN0000018
NIP:774-00-01-454
EKD: 23.20 wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Chemików 7 09-411 Płock
Telefon:+48 24 3650000
www:www.orlen.pl
Kalendarium raportów
2019-07-19Raport za II kwartał
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-07-19Raport półroczny
2019-07-19Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLSKI KONCERN NAF...
2018-03-22 20:09:18
prezes orlenu
słaba ta spółka
2018-03-29 17:16:46
madam
Uciekać póki czas
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649