Raport.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (33/2018) Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2017 rok

Zarząd PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 6 101 792 575,09 PLN podzielić w następujący sposób:
- kwotę 1 283 127 183,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,00 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 4 818 665 392,09 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Zarząd PKN ORLEN S.A. proponuje 20 lipca 2018 roku jako dzień dywidendy oraz 3 sierpnia 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Koncern Naftowy Orlen SA
ISIN:PLPKN0000018
NIP:774-00-01-454
EKD: 23.20 wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Chemików 7 09-411 Płock
Telefon:+48 24 3650000
www:www.orlen.pl
Kalendarium raportów
2019-07-19Raport za II kwartał
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-07-19Raport półroczny
2019-07-19Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLSKI KONCERN NAF...
2018-03-22 20:09:18
prezes orlenu
słaba ta spółka
2018-03-29 17:16:46
madam
Uciekać póki czas
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649