Raport.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (29/2018) Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że 6 marca 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu dotyczącego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego ("Aneks nr 3"). Prospekt emisyjny został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku, natomiast aneks nr 1 do tego prospektu w dniu 12 stycznia 2018 roku, a aneks nr 2 do tego prospektu w dniu 15 lutego 2018 roku.
Aneks nr 3 został sporządzony w związku z podpisaniem w dniu 27 lutego 2018 roku listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A.
Aneks nr 3 zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce "Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny".
Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 7/2018 z 13 stycznia 2018 roku oraz raport bieżący nr 22/2018 z 16 lutego 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Koncern Naftowy Orlen SA
ISIN:PLPKN0000018
NIP:774-00-01-454
EKD: 23.20 wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Chemików 7 09-411 Płock
Telefon:+48 24 3650000
www:www.orlen.pl
Kalendarium raportów
2020-04-23Raport za I kwartał
2020-07-23Raport półroczny
2020-10-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLSKI KONCERN NAF...
2018-03-22 20:09:18
prezes orlenu
słaba ta spółka
2018-03-29 17:16:46
madam
Uciekać póki czas
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649