Raport.

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (23/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.(Spółka) informuje, że w dniu 3 września 2018 roku do Spółki wpłynęło od Członka Zarządu Tomasza Barana powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Powiad omienie o transakcj i, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporzą dzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Tomasz Baran
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba pełniąca obowiązki zarządcze – Członek Zarządu POLSKIEGO
  BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
  b) Pierwotne
  powiadomienie/zmiana
  Powiadomienie pierwotne
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

  b) LEI 259400IT0Y6PJJ2UIZ94
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju
  instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w
  którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje na okaziciela PBKM S.A.
  Kod ISIN PLPBKM000012
  b) Rodzaj transakcji Nabycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  62,00 PLN 33
  62,00 PLN 123
  63,60 PLN 100
  63,60 PLN 64
  63,80 PLN 87
  63,80 PLN 43
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  Łączny wolumen: 450 akcji
  Cena: 63,10 PLN
  e) Data transakcji 201 8-09 -03
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Bank Komórek Macierzystych SA
ISIN:PLPBKM000012
NIP:5252239973
EKD: 86.90 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 4365040
www:www.pbkm.pl
Kalendarium raportów
2019-08-26Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-08-26Raport półroczny
Komentarze o spółce POLSKI BANK KOMÓR...
2019-07-18 22-07-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649