Raport.

POLSKA MEAT SA (3/2018) Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów Polska Meat S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Polska Meat S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. otrzymał zawiadomienie Iberdigest Group SL (dalej IBDG), że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach poza rynkiem IBDG zwiększyła stan posiadania akcji Emitenta powyżej 20% ogólnej liczby akcji i ogólnej liczby głosów Emitenta.
Zgodnie z zawiadomieniem IBDG, o którym mowa powyżej, przed nabyciem akcji IBDG nie posiadała akcji Emitenta.
Zgodnie z zawiadomieniem IBDG, o którym mowa powyżej, po nabyciu akcji Emitenta IBDG posiada bezpośrednio 3.198.440 akcji Emitenta, stanowiących 63,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.198.440 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 63,97% udziału w ogólnej liczbie głosów.
W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polska Meat SA
ISIN:PLPOLMT00017
NIP:22152299
EKD: 46.32 sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Adres: ul. Hutnicza 45 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 6609655
www:www.polskameat.pl
Komentarze o spółce POLSKA MEAT
2020-04-03 08-04-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649