Raport.

POLNORD SA (6/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd POLNORD SA ("Spółka") informuje, iż w 2019 r. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:
1) Jednostkowy raport roczny za 2018 r. (R) - 30.04.2019 r.,
2) Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. (RS) - 30.04.2019 r.,
3) Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za:
a) I kwartał 2019 r. - 30.05.2019 r.,
b) III kwartał 2019 r. - 29.11.2019 r.,
4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. (PSr) - 30.09.2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) ("Rozporządzenie").

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polnord SA
ISIN:PLPOLND00019
NIP:583-000-67-67
EKD: 68.10 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa
Telefon:+48 22 3519600
www:www.polnord.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce POLNORD
2017-11-28 02:25:06
TT
zrezygnowali uprzedzając odwołanie...?
2017-11-28 08:26:44
Joe
Hehe no to może jednak dobra zmiana ;)
Tej spółce należy się znacznie więcej niż ~8zł
2017-11-29 00:13:24
TT
no to jeszcze tylko brakuje rezygnacji prezesa...
2017-11-29 09:27:13
Joe
Trzeba trzymać kciuki i czekać.
Myślę, że prędzej niż później i on da sobie spokój
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649