Raport.

POLMED SA (44/2018) Korekta raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 1 października 2018 r. w przedmiocie wypowiedzenia umowy z animatorem rynku w zakresie numeracji raportu

Zarząd POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim informuje, iż w raporcie nr 44/2018 z dnia 1 października 2018 r. w przedmiocie wypowiedzenia umowy z animatorem rynku doszło do omyłki pisarskiej w zakresie wskazania numeru raportu, który winien mieć nr 45/2018, a nie jak omyłkowo podano 44/2018. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej. Pozostała treść przedmiotowego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.
Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) - §15 ust. 2

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2019-05-20 04-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649