Raport.

Informacja o wynikach Wezwania na akcje spółki POLMED SA

Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ogłoszonego w dniu 25 maja 2018 roku przez następujące podmioty: (i) Spółkę, (ii) Polmed-Medical Limited, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited, do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) Trigon Dom Maklerski S.A. działając jako podmiot pośredniczący w Wezwaniu niniejszym informuje, że przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach Wezwania w dniu 9 sierpnia 2018 r., było 12.519.351 (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji Polmed S.A. („Transakcja”).
Rozliczenie Transakcji nastąpi w dniu 14 sierpnia 2018 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Warszawa , dnia 9 sierpnia 201 8 r.  Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania
  wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
  W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji s półki Polmed S.A. z sie dzibą w
  Starogardzie Gdańskim , ogłoszonego w dniu 25 maja 2018 roku przez następujące podm ioty: (i)
  Spółkę, (ii) Polmed -Medical Limited, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO
  Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited , do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („ Wezwanie ”)
  Trigon Dom Maklerski S.A. działając jako podmiot pośredniczący w Wezwaniu niniejszym informuje, że
  przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach Wezwania w dniu 9 sierpnia 201 8 r., było
  12.519.351 (słownie: dwanaście milionów pięćset dzie więtnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden ) akcji
  Polmed S.A. („Transakcja ”).
  Rozlicze nie Transakcji nastąpi w dniu 1 4 sierpnia 201 8 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
gpwlink:polmed.gpwlink.pl
Komentarze o spółce POLMED
2019-03-27 01-03-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649