Raport.

Komunikat w sprawie spełnienia wszystkich warunków wezwania do sprzedaży akcji spółki POLMED SA

Działając na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r, poz. 1748) oraz punktu 30 wezwania ogłoszonego w dniu 25 maja 2018 r., na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez następujące podmioty: (i) POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Spółka”), (ii) Polmed-Medical Limited, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited (łącznie: „Wzywający”), do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”), Wzywający informują o spełnieniu się w dniu 6 sierpnia 2018 r. ostatniego ze wskazanych w Wezwaniu warunków nabywania akcji, określonego w pkt. 30 ppkt. 1) w związku z pkt 6 Wezwania, tj. o złożeniu w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 Wezwania, tj. na akcje, które łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez pozostałych Wzywających uprawniać będą do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Powyższy warunek Wezwania spełnił się w dniu zakończenia przyjmowania zapisów, tj. 6 sierpnia 2018 r.
Mając na uwadze spełnienie się również pozostałych warunków Wezwania, określonych w pkt. 30 ppkt 2) oraz 3) Wezwania, o czym Wzywający informowali w komunikacie z dnia 21 czerwca 2018 r., Wzywający wskazują, że wszystkie warunki Wezwania zostały spełnione.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2021-09-24 23-09-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor