Raport.

POLMED SA (27/2018) Zmiana upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem ich umorzenia - zwiększenie maksymalnej ceny nabycia akcji, określonej w upoważnieniu.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 21.06.2018 Zarząd Polmed S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polmed S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Polmed S.A. do nabycia akcji własnych Polmed S.A. oraz do określenia ceny nabycia akcji własnych przez Polmed S.A., zastępującą uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Polmed S.A. akcji własnych Polmed S.A. w celu ich umorzenia.
Zgodnie z udzielonym upoważnieniem, Zarząd Polmed S.A. jest upoważniony do określenia ceny nabycia akcji własnych przez Polmed S.A., przy czym maksymalna cena, do której ustalenia upoważniony jest Zarząd, została zwiększona z dotychczasowej ceny w wysokości 2,70 zł (dwa złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.
Liczba, sposób i termin nabywania akcji objętych upoważnieniem, udzielonym w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. z dnia 21 czerwca 2018 roku nie uległy zmianie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2021-09-21 08-09-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor