Raport.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (52/2018) Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

Zarząd "Polimex-Mostostal" S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r., zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową ("Raport").
Zmiana terminu raportowania wynika z prawdopodobieństwa wejścia w życie Ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ("Ustawa"). Przewidziany raportem bieżącym Spółki nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości Raportu - 12 listopada 2018 r., może zostać ustanowiony na mocy Ustawy dniem wolnym od pracy. Datą przekazania do publicznej wiadomości Raportu będzie 14 listopada 2018 r.
Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polimex-Mostostal SA
ISIN:PLMSTSD00019
NIP:821-001-45-09
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa
Telefon:+48 22 8297100
www:www.polimex-mostostal.pl
gpwlink:polimex-mostostal.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-12Raport roczny
2019-05-13Raport za I kwartał
2019-08-26Raport półroczny
2019-11-12Raport za III kwartał
2019-04-12Raport roczny
2019-05-13Raport za I kwartał
2019-08-26Raport półroczny
Komentarze o spółce Polimex-Mostostal
2018-04-10 20:12:17
50na50
Casinozawszecwygrywa
2018-10-12 18:41:21
Zaczynamy
Nowa kadencja nowe siły nowe kontrakty!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649