Raport.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (33/2018) Zmiany warunków znaczącej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 116/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że zmieniono warunki umowy pomiędzy spółką zależną od Spółki - Polimex Energetyka Sp. z o.o. na wykonanie "Modernizacji kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" ("Kontrakt"). Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac w stosunku do zakresu jaki pierwotnie obejmował Kontrakt dokonano zmian w zakresie Ceny oraz terminu realizacji.
Cena netto Kontraktu wynosi obecnie 369 281 000 zł.
Data finalizacji Kontraktu została określona na 16 maja 2020 roku.
Pozostałe warunki Kontraktu wskazane w raporcie bieżącym nr 116/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polimex-Mostostal SA
ISIN:PLMSTSD00019
NIP:821-001-45-09
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa
Telefon:+48 22 8297100
www:www.polimex-mostostal.pl
Kalendarium raportów
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Polimex-Mostostal
2018-04-10 20:12:17
50na50
Casinozawszecwygrywa
2018-10-12 18:41:21
Zaczynamy
Nowa kadencja nowe siły nowe kontrakty!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor