Raport.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (32/2018) Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta Polimex Opole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zawarła z bankiem PKO BP S.A. aneks do Umowy o Udzielenie Gwarancji do kontraktu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A.
Termin ważności gwarancji należytego wykonania został wydłużony do dnia 31.10.2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polimex-Mostostal SA
ISIN:PLMSTSD00019
NIP:821-001-45-09
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa
Telefon:+48 22 8297100
www:www.polimex-mostostal.pl
Kalendarium raportów
2021-08-23Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-08-23Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Polimex-Mostostal
2018-04-10 20:12:17
50na50
Casinozawszecwygrywa
2018-10-12 18:41:21
Zaczynamy
Nowa kadencja nowe siły nowe kontrakty!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor