Raport.

POLENERGIA SA (44/2018) Wynik aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, która odbyła się w dniu 15 listopada 2018 r.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że powziął wiadomość o wynikach aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, która odbyła się w dniu 15 listopada 2018 r. ("Aukcja").
W Aukcji wzięła udział należąca do Emitenta spółka zależna - Grupa PEP - Farma Wiatrowa 17 sp. z o. o. - rozwijająca projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW. Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 96/2018, oferty spółki zależnej Emitenta wygrały Aukcję.
Tym samym projekty uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej przez ww. projekty przez okres 15 lat wynosi ok. 117 000 MWh.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polenergia SA
ISIN:PLPLSEP00013
NIP:526-18-88-932
EKD: 40.10 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa
Telefon:+48 22 5223900
www:www.pepsa.com.pl
Kalendarium raportów
2019-08-13Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-08-13Raport półroczny
Komentarze o spółce POLENERGIA
2019-05-22 19-05-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649