Raport.

POLENERGIA SA (29/2018) Powołanie nowych członków Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała dwóch nowych członków Zarządu Spółki, tj. p. Roberta Macieja Nowaka i p. Jacka Suchenka.
Nowo powołani członkowie Zarządu, złożyli oświadczenia, stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz; (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Robert Nowak
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  oraz studiów podyplomowych z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
  Poprzednio był Wiceprezesem ds finansowych w Spółkach Autostrada Wielkopolska SA i
  Autostrada Wielkopolska II SA, a od 2012 r. również Prezesem Zarządu Spółki Autostrada
  Wielkopolska II SA, zarządzających dwoma odcinkami autostrady płatnej A2 od Świecka do
  Konina. Ma za sobą również 10 letnie doświadczenie w bankowości pracując m.in. jako
  dyrektor oddziałów banków zagranicznych (Bank Austria Creditanstalt i Credit Lyonnais) w
  Poznaniu oraz w departamencie bankowości korporacyjnej w centrali Credit Lyonnais Bank
  Polska SA w Warszawie.

  Jacek Suchenek
  Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Sieci i Systemy Elektroenergetyczne .
  Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w EXPO Factor Sp. z o.o. Od roku 2005 związany
  z Qumak SA. Rozpoczynał pracę jako Dyrektor Handlowy w Dziale Nowych Technologii,
  następnie Dyrektor Pionu Technologii Inteligentnego Budynku. W 2013 roku został powołany
  do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Realizacji . Od roku
  1999 pracował w Ster -Projekt (obecnie część Asseco) na stanowisku Project Managera.
  Odpowiedzialny za sprzedaż i realizację zaawansowanych ro związań infrastruktury Data
  Center .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polenergia SA
ISIN:PLPLSEP00013
NIP:526-18-88-932
EKD: 40.10 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa
Telefon:+48 22 5223900
www:www.pepsa.com.pl
Kalendarium raportów
2021-08-11Raport półroczny
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLENERGIA
2021-06-19 02-06-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor