Raport.

POLENERGIA SA (3/2018) UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ PROCESU POTENCJALNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

W związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, Zarząd spółki Polenergia S.A., działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 oraz 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą otrzymania ofert nabycia udziałów w spółkach zależnych ("Informacja Poufna"). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 24 października 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
"Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 23 października 2017 roku Spółka otrzymała od dwóch potencjalnych inwestorów oferty nabycia pakietów udziałów w spółkach zależnych Spółki prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, tj. Polenergia Bałtyk II sp. z o.o. i Polenergia Bałtyk III sp. z o.o. , z czego jeden z tych potencjalnych inwestorów złożył ofertę nabycia również pakietu akcji Polenergia Bałtyk I S.A."
W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polenergia SA
ISIN:PLPLSEP00013
NIP:526-18-88-932
EKD: 40.10 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa
Telefon:+48 22 5223900
www:www.pepsa.com.pl
Kalendarium raportów
2020-08-12Raport półroczny
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLENERGIA
2020-05-26 07-05-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649