Raport.

PMPG POLSKIE MEDIA SA (4/2019) Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 17 stycznia 2019 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 15 stycznia 2019 roku, akcji własnych Emitenta.
DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył w dniu 17 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1001 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 7,00 zł każda. Akcje stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,99 zł.
W wyniku nabycia akcji Emitent posiada łącznie 11903 akcji własnych o wartości nominalnej 7,00 zł każda, które stanowią 0,11% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,11% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku.
Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać:
a) przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub
b) odsprzedane.
Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 17 stycznia 2019 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Nazwa Spółki Data i czas transakcji Liczba nabytych akcji Cena transakcji W artość transakcji
  PMPG 17-01-2019 11:21:32 1 2,80 2,8 PMPG 17-01-2019 09:08:32 100 3,00 300 PMPG 17-01-2019 09:08:32 900 3,00 2700
  Suma 1 001 3,00 3 002,80


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PMPG Polskie Media SA
ISIN:PLPEKPL00010
NIP:5210088831
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: Al. Jerozolimskie 212 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 3475000
www:www.pmpg.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-19Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-19Raport półroczny
Komentarze o spółce PMPG POLSKIE MEDIA
2019-05-20 06-05-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649