Raport.

PLATYNOWE INWESTYCJE SE (33/2018) Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 05.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Powiadomienie o transakcji /transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Platynowe Inwestycje SE – zawiadamiająca/ Osoba blisko
  związana
  Osoby pełniące obowiązki zarządcze:
  Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu
  Agnieszka Gujgo – Członek Rady Nadzorczej
  Ina Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
  Eliza Studzińska – Członek Rady Nadzorczej
  Kamil Koralewski – Członek Rady Nadzorczej
  Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Platynowe Inwestycje SE – osoba blisko związana członków
  organów Platynowe Inwestycje SE
  b) Pierwotne p owiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku (KRS
  0000734433 )
  b) LEI 259400QE5U7EVTOSC655
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny

  Akcje PLATYNOWE INWESTYCJE SE . w Płocku

  b) Rodzaj transakcji Nabycie akcji własnych przez spółkę Platynowe Inwestycje
  SE
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,55 PLN 4.322.352
  d)

  Informacje zbiorcze
  − Łączny wolumen
  − Cena
  Wolumen łącznie: 4.322.352
  Cena: 0,55 PLN
  e) Data transakcji 05 .09 .2018r.
  f) Miejsce transakcji Płock
  Mateusz Kierzkowski
  Prezes Zarządu
  Platynowe Inwestycje SE


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Platynowe Inwestycje SA
ISIN:PLADDRG00015
NIP:5260300948
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 09-407 Płock
Telefon:+48 22 2905797
www:www.platynoweinwestycje.pl
gpwlink:platynowe-inwestycje.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce PLATYNOWE INWESTYC...
2018-09-04 12:21:39
dno
Ta spółka to nic więcej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649