Raport.

PLATIGE IMAGE SA (15/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Platige Image S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2018 r.
Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 2

  SPIS TREŚCI
  1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE ................................ ................................ ................. 3
  1.1 Struktura Grupy Platige Image S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego ......................... 7
  1.2 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emiten ta ................................ ................ 8
  2 Kwartalne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe ........................... 9
  2.1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................ ................................ .... 9
  2.1.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ 9
  2.1.2 Skonsolidowany bilans ................................ ................................ ................................ .......................... 11
  2.1.3 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ................................ ................................ .. 12
  2.1.4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ............ 13
  2.2 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ....... 14
  2.2.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ... 14
  2.2.2 Jednostkowy bilans ................................ ................................ ................................ ............................... 16
  2.2. 3 Zestawienie w jednostkowym kapitale własnym ................................ ................................ .................. 17
  2.2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................. 17
  3 Wprowadzenie ................................ ................................ ................................ ....................... 19
  3.1 Nazwa jednostki dominującej ................................ ................................ ................................ ..... 19
  3.2 Okres objęty kwartalnym raportem Grupy Kapitałowej ................................ ............................. 19
  3.3 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ....... 20
  4 Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ............ 21
  4.1 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ ... 21
  4.2 Stosowane zasady rachunkowości ................................ ................................ .............................. 21
  5 Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta ................................ .................. 29
  5.1 Działalność Grupy Platige Image w II kwartale 2018 roku i do dnia publikacji raportu .............. 29
  5.1.1 Istotne projekty Grupy Kapitałowej Platige Image ................................ ................................ ....................... 29
  5.1.2 Pozostałe wybrane projekty i aktywności realizowane przez Grupę Kapitałową P latige Image .................. 29
  5.1.3. Promocja i nagrody w Grupie Pla tige Image ................................ ................................ ........ 48
  5.1.4 ZMIANY PERSONALNE ................................ ................................ ................................ ........ 48
  5.2 Istotne umowy z zakresu finansowania działalności Spółki ................................ ........................ 50
  5.3 Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych ................................ ............................... 51
  6 Innowacyjność w przedsiębiorstwie ................................ ................................ ........................ 56
  6.1 Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjny ch rozwiązań ..... 56
  7 Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych ................................ ................. 56
  8 Oświadczenie Zarządu Emitenta ................................ ................................ ............................. 56  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 3

  1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
  Platige Image to wielokrotnie nagradzane studio specjalizujące się w produkcji i postprodukcji filmowej
  oraz reklamowej, a także w tworzeniu animacji i efektów specjalnych. Wśród ponad 200 zdobytych
  wyróżnień są nagrody Brytyjskiej Akademii Film owej i Telewizyjnej (BAFTA), nominacje do Oskara, Złotych
  Palm i Złotych Lwów, nagrody Animago, Animayo, London International Award, Promax/BDA, Siggraph,
  VES i Best of the Show na Comic Con.
  Platige Image S.A. ( dalej także Spółka, Studio ) kontroluje i j est zarazem największą częścią grupy
  kapitałowej (dalej Grupa Platige, Grupa), realizującej projekty w podmiotach wyszczególnionych w dalszej
  części raportu.
  Studio od ponad 20 lat łączy unikalne know -how wynikające z umiejętności i kompetencji zespołu lic zącego
  około 200 twórców , art directorów, grafików , reżyserów i producentów, z efektywnym modelem
  biznesowym i najnowocześniejszą technologią. W tym czasie zrealizowało blisko pięć tysięcy projektów
  komercyjnych, w tym ponad trzy tysiące spotów reklamowych dla takich marek i koncernów jak P&G,
  Kompania Piwowarska, Nike, Pepsi, Kellog's, Fiat, Lego, PKN Orlen, Gillette, McDonald’s, Samsung czy
  Microsoft. W pierwszym półroczu 2018 r oku do emisji trafiła m.in. reklama dla Warka Strong, która
  otrzymała aż pięć nominacji do KTR, najbardziej prestiżowego konkursu branży reklamowej w Polsce a
  także unikalne projekty branded k ontentowe zrealizowane dla Żubrówka Czarna oraz PKO w reżyser ii
  Tomasza Bagiński ego. Wykonane zostały także trzy reklamy dla Kompanii Piwowarskiej: dwie dla marki
  Żubr i jedna dla marki Prażubr jak również wersje reżyserskie film ów dla marek Jaguar oraz Abarth. Dwie
  ostatnie reklamy powstały we współpracy z Alessandro Paccianim, utytułowanym reżyserem
  specjalizu jącym się w projektach dla branży motoryzacyjnej.
  Od 2007 roku specjalizuje się w tworzeniu trailerów oraz cinematików dla największych producentów gier
  video na świecie: CD Projekt RED (seria Wiedźmin , Cyberpunk 2077 ), Ubisoft ( Watch Dogs 2, For Honor ),
  SEGA ( Total War: Warhammer ), Crytek ( Ryse : Sons of Rome ), Arkane Studios ( Prey ), IO Interactive
  (Hitman ), 11 bit studios ( Frostpunk ) czy Square Enix (Kingsglaive : Final Fantasy XV ). W ciągu 11 lat Platige
  Image umocnił pozycję w tym segmencie rynku i jest jednym z najbardziej docenianych europejskich
  producentów filmów reklamowych dla branży gier video. W pierwszym półroczu 2018 r oku zrealizował
  m.in. trzy produkcje do gier video Ub isoftu: trailer do Skull & Bones (Ubisoft Singapore), film zapowiadający
  Marching Fire , dodatek do gry For Honor (Ubisoft Montreal) oraz trailer promujący grę Tom Clancy’s: The
  Division 2 (Ubisoft Entertainment Sweden AB ). Wykonał również cinematic zapowiadający finał
  międzynarodowego turnieju Mid -Season Invitational 2018 , w którym gracze konkurują ze sobą w grze
  League of Legends , wydawanej przez Riot Games oraz trailer do gry Crossfire HD , kontynuacji jednego z
  najpopularniejszych na świecie sieci owych shooterów, wydanego przez koreańskie studio Smilegate.
  Istotnym elementem działalności Platige Image jest produkcja autorskich filmów krótkometrażowych oraz
  projektów specjalnych. To właś nie dzięki takim projektom jak Katedr a, Paths of Hate , Ambition czy
  Legendy Polskie studio stało się rozpoznawalne tak w Polsce jak i na świecie. W pierwszym półroczu 2018
  roku Platige Films (spółka wchodząca w skład Grupy) otrzymała prestiżową nagrodę Cartoon Movie
  Tributes w kategorii Europejski Producent Ro ku podczas festiwalu Cartoon Movie za Another Day Of Life .
  Film został wyświetlony podczas tegorocznego festiwalu w Cannes, w ramach Oficjalnej Selekcji – Pokaz
  Specjalny i został przyjęty pozytywnymi recenzjami mediów na całym świecie. Jeszcze Dzień Życi a znalazł  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 4

  się również w programie 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu
  (lipiec -sierpień 2018r.). Dostał się także do konkursu Inne Spojrzenie na 43. Festiwalu Polskich Filmów
  Fabularnych w Gdyni , gdzie będzie walczył o nagrodę Złoty Pazur z siedmioma innymi obrazami.
  W drugim kwartale 2018 roku, Platige Events, dział eventów, należący do Platige Image, zorganizował
  ceremonię otwa rcia finału Ligi Europy UEFA, rozegranego pomiędzy Atletico Madryt i Olimpique Marsylia .
  Odpowiadał także za produkcję wydarzeń organizowanych przez amerykański think -tank Atlantic Council
  w ramach Open Sources Summit Freedom Awards 2018 , podczas którego ponad 200 osób z całego świata
  wzięło udział w sympozjum 360/OS, dwudn iowej konferencji poświęconej dynamicznemu rozwojowi
  nowych mediów i sposobów komunikacji.
  Platige Image jest odpowiedzialne za stworzenie efektów specjalnych do wielu filmów, w tym: Wonder
  Woman - współtwórca części efektów (reż. Patty Jenkins), Katyń (reż. Andrzej Wajda), Antychryst i
  Melancholia (reż. Lars von Tier), Essential Killing (reż. Jerzy Skolimowski), Córki Dancingu (reż. Agnieszka
  Smoczyńska) czy Twarz (reż. Małgorzata Szumowska).
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 5

  DANE ADRESOWE
  Firma Platige Image S.A.
  Adres siedziby 02 -634 Warszawa, ul Racławicka 99
  Telefon (48 ) 22 844 64 74
  Fax (48) 22 898 29 01
  Adres strony internetowej inwestor.platige.com
  Adres e -mail ir@platige.com
  KRS 0000389414
  REGON 142983580
  NIP 524 20 14 184

  WŁADZE SPÓŁKI
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego w skład władz Spółki wchodziły następujące
  osoby:

  Zarząd

  Wiceprezes Zarządu Janusz Włodarski
  Członek Zarządu Magdalena Machalica
  Członek Zarządu Maciej Gamrot

  Rada Nadzorcza
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Sawko
  Wiceprzewodnicząc y Rady Nadzorczej Piotr Sikora
  Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Bagiński
  Członek Rady Nadzorczej Robert Koński
  Członek Rady Nadzorczej Karol Żbikowski  KAPITAŁ ZAK ŁADOWY
  Na dzień sporządzenia raportu okresowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 31 4.500  zł i dzieli się na
  3.1 45 .000 akcji, w tym na:

  seria A 1 500 000 akcje imienne - uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy)
  seria B 500 000 akcje imienne - uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy)
  seria C 500 000 akcje zwykłe na okaziciela
  seria D 345 000 akcje zwykłe na okaziciela
  seria E 300 000 akcje zwykłe na okaziciela
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 6

  STRUKTURA AKCJONARIATU
  Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu okresowego
  AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA LICZBA
  POSIADANYCH AKCJI
  ŁĄCZNA LICZBA
  POSIADANYCH GŁOSÓW
  UDZIAŁ W KAPITALE
  ZAKŁADOWYM
  UDZIAŁ W OGÓLNEJ
  LICZBIE GŁOSÓW

  Jarosław Sawko 1 092 869 1 942 869 34,75 % 37,76 %

  Piotr Sikora 1 028 166 1 878 166 32,69 % 36,50 %

  Tomasz Bagiński 260 736 460 736 8,29 % 8,96 %

  Pozostali 763 229 863 229 24,27 % 16,78 %

  Razem 3 145 000 5 145 000 100,00 % 100,00 %  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 7

  GRUPA KAPITAŁOWA

  1.1 Struktura Grupy Platige Image S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego
  Grupa Kapitałowa obejmuje nastę pujące podmioty:
  1. jednostkę dominującą PLATIGE IMAGE S.A. adres: ul. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa
  2. jednostkę zależną DOBRO sp. z o.o. adres: ul. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa
  Emitent posiada 75% kapitału jednostki zależnej. Spółk a zajmuje się organizacją planów zdjęciowych
  i produkcją filmową.
  3. jednostkę zależną PLATIGE US, INC. adres: 33 West 19 th Street, 4 th Floor, New York 10011; USA.
  Emitent posiada 100% kapitału jednostki zależnej . Jest spółką reprezentującą szeroko pojęte interesy
  Platige Image S.A. w Stanach Zjednoczonych.
  4. jednostkę zależną PLATIGE FILMS sp. z o.o. adres: ul. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa Emitent
  posiada 100% kapitału jednostki zależnej . Spółka zajmuje się produkcją własnych projektów
  filmowych i zarządzaniem prawami autorskimi.
  5. jednostkę stowarzyszoną VIV ID GAMES S.A. s p.k.a. adres: ul. Słowackiego 1 85 -008 Bydgoszcz
  Emitent . posiada 52.691 akcji, co stanowi około 42,5% kapitału akcyjnego spółki. Spółka została
  zawiązana w 2013 w celu wyprodukowania nowoczesnej i atrakcyjnej graficznie gry na platformy
  mob ilne, której premiera odbyła się 19 czerwca 2014 roku na systemie iOS.
  6. jednostkę pośrednio zależną PLATIGE IMAGE, LLC adres: 33 West 19 th Street, 4 th Floor, New York
  10011; USA. Platige US, Inc posiada 100% kapitału zakładowego tej spółki. Platige Image, LLC jest
  spółką powołaną przez Platige US, Inc w celu realizacji projektów reklamowych na rynku USA.
  7. jednostkę pośrednio zależną PLATIGE FILMS, LLC adres: 33 West 19 th Street, 4 th Floor, New Yor k
  10011; USA. Platige US, Inc posiada 100% kapitału zakładowego tej spółki. Platige Films, LLC była
  spółką powołaną przez Platige US, Inc w celu realizacji projektów filmowych w USA.
  8. Fatima Film sp. z o.o. oraz Fatima Film sp. z o.o. sp. k . adres: ul. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa.
  Emitent objął 100 % w kapitale spółki Fatima Film sp. z o.o. Spółka Fatima Film sp. z o.o. jest jedynym
  komplementariuszem spółki Fatima Film sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Fatima Film
  sp. z o.o. sp. k. jest Em itent. Spółki te powstały w wyniku wprowadzenia w Grupie Platige Image
  zarządzania dużymi projektami poprzez oddzielne podmioty. Struktura taka umożliwia realizację
  różnych strategii finansowania produkcji dla projektów oraz pozyskiwania partnerów do
  posz czególnych produkcji. Spółki Fatima Film zostały powołane w celu przeniesienia projektu Fatima
  z Platige Films sp. z o.o., a następnie pozyskania finansowania i dokończenie produkcji filmu Fatima.
  9. Platige sp. z o.o. oraz Platige sp. z o.o. sp. k. adres: u l. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa. Emitent
  objął 100% kapitału spółki Platige sp. z o.o. Spółka Platige sp. z o.o. jest jedynym
  komplementariuszem spółki Platige sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Platige sp. z o.o.
  sp. k. jest Emitent. Zadaniem tych spółek jest pozyskiwanie nowych projektów dla Grupy Platige Image  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 8

  S.A. i rozwijanie kontaktów biznesowych z nowymi partnerami, a także produkcja istotnych projektów
  przy pomocy innych spółek z Grupy.

  Na dzień 1 stycznia 2018 roku Emitent posiadał 51 % kapitału zakładowego spółki PLASTIC sp. z o.o. (adres:
  ul. Obywatelska 102/104, 94 -104 Łódź). Spółka ta zajmowała się rozwojem oprogramowania, w tym
  silnika graficznego pod nazwą Pico oraz tworzeniem gier komputerowych przy użyciu tego silnika. W
  kwietni u 2018 roku Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w tej spółce. Wartość transakcji ani jej
  wpływ na sprawozdania finansowe Spółki i Grupy nie były znaczące.

  1.2 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na
  pełne etaty
  W II kwartale 201 8 roku średnie zatrudnieni e w Grupie Platige Image wyniosło 53 etaty (II kwartał 201 7
  roku : 60 ).
  Dodat kowo Grupa współpracuje z ok oło 200 grafikami. Liczba współpracujących grafików waha się w
  zależności od liczby projektów realizowanych przez Grupę.
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 9

  2 KWARTALNE SKRÓCONE SK ONSOLIDOWANE I JEDNO STKOWE
  SPRAWOZDANIE FINANSO WE
  2.1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  2.1.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat


  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres:


  01.04.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.04.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  %
  zmiana 01.01.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.01.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  %
  zmiana
  A. Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi 22 447 18 126 24% 37 832 33 346 13%
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 22 447 18 126 24% 37 832 33 346 13%
  II. Zmiana stanu produktów - - - - - -
  III. Koszt wytworzenia produktów
  na własne potrzeby jednostki - - - - - -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów - - - - - -
  B. Koszty działalności operacyjnej 20 557 18 783 9% 36 565 34 213 7%
  I. Amortyzacja 956 971 -2% 1 913 1 686 13%
  II. Zużycie materiałów i energii 684 479 43% 1 122 1 016 10%
  III. Usługi obce 11 591 9 931 17% 19 255 16 333 18%
  IV. Podatki i opłaty 125 214 -42% 397 413 -4%
  V. Wynagrodzenia 6 502 6 573 -1% 12 703 13 726 -7%
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 304 464 -34% 613 858 -29%
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 395 151 162% 562 181 210%
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów - - - - - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 1 890 -657 - 1 267 -867 -
  D. Pozostałe przychody
  operacyjne 241 132 83% 516 311 66%
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 52 -4 - 199 - -
  II. Dotacje 94 74 27% 181 74 145%
  III. Inne przychody operacyjne 95 62 53% 136 237 -43%
  E. Pozostałe koszty operacyjne 1 49 -98% 1 49 -98%
  I. Strata ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych - - - - - -
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych - - - - - -
  III. Inne koszty operacyjne 1 49 -98% 1 49 -98%
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) 2 130 -574 - 1 782 -605 -  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 10


  Dane za okres porównawczy , tj. 2017 roku we wszystkich sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy pokazano po wprowadzeniu korekt dotyczących zmiany zasad rachunkowości produkcji filmowych dot yczących projektu Fatima . Korekta ta została szczegółowo opisana w raporcie za II kwartał 2017 roku i poczynając od tego raportu Grupa konsekwentnie prezentowała wyniki w oparciu o skorygowane dane.
  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres :


  01.04.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.04.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  %
  zmiana 01.01.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.01.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  %
  zmiana

  G. Przychody finansowe 4 -198 - 4 53 -92%
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - - - - - -
  II. Odsetki - 3 -100% - 3 -100%
  - - - - - -
  III. Zysk z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych - - - - - -
  IV. Aktualizacja wartości
  inwestycji - - - - - -
  V. Inne 4 -201 - 4 50 -92%
  H. Koszty finansowe 1 973 192 928% 2 248 298 654%
  I. Odsetki 164 111 48% 321 216 49%
  II. Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych - - - - - -
  III. Aktualizacja wartości
  inwestycji - - - - - -
  IV. Inne 1 809 81 2133% 1 927 82 2250%
  I. Zysk (strata) na sprzedaży
  całości lub części udziałów
  jednostek
  podporządkowanych
  -29 - - -29 - -
  J. Zysk (strata) z działalności
  gospodarczej (F+G -H+I) 132 -964 - -491 -850 -
  K. Odpis wartości firmy - - - - - -
  I. Odpis wartości firmy -
  jednostki zależne - - - - - -
  II. Odpis wartości firmy -
  jednostki współzależne - - - - - -
  L. Odpis ujemnej wartości firmy - - - - - -
  I. Odpis ujemnej wartości firmy -
  jednostki zależne - - - - - -
  II. Odpis ujemnej wartości firmy -
  jednostki współzależne - - - -
  M. Zysk (strata) z udziałów w
  jednostkach
  podporządkowanych
  wycenianych metodą praw
  własności
  - - - - - -
  N. Zysk (strata) brutto (J -K+L+/ -
  M) 132 -964 - -491 -850 -
  O. Podatek dochodowy -369 -85 - -226 -121 -
  P. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenie zysku
  (zwiększenie straty)
  - - - -
  Q. Zyski (straty) mniejszości -26 -85 - 112 -82 -
  R. Zysk (strata) netto (N -O-P+/ -
  Q) 527 -794 - -377 -647 -  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 11

  2.1.2 Skonsolidowany bilans
  SKONSOLIDOWANY BILANS
  DANE W TYS. ZŁ
  AKTYWA 30.06.2018 30.06.2017 %
  zmiana
  A. AKTYWA TRWAŁE 30 667 36 700 -16%
  I. Wartości niematerialne i prawne 633 2 492 -75%
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych - - _
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 21 945 24 942 -12%
  IV. Należności długoterminowe 2 2 0%
  V. Inwestycje długoterminowe 1 101 -99%
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 086 9 163 -12%
  B. AKTYWA OBROTOWE 35 101 36 249 -3%
  I. Zapasy 8 548 7 086 21%
  II. Należności krótkoterminowe 17 876 18 167 -2%
  III. Inwestycje krótkoterminowe 291 1 151 -75%
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 386 9 845 -15%

  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - - -
  D. Udziały (akcje) własne - - -

  AKTYWA RAZEM 65 768 72 949 -10%


  PASYWA
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 15 384 21 641 -29%
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 315 315 0%
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 25 108 24 047 4%
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - -
  V. Różnice kursowe z przeliczenia -164 -204 -
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 498 -1 870 -
  VII. Zysk (strata) netto -377 -647 -
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - -

  B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 251 80 214%

  C. UJEMNA WARTOŚC FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH - - -
  I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne - - -
  II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - - -

  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 50 133 51 228 -2%
  I. Rezerwy na zobowiązania 2 144 3 002 -29%
  II. Zobowiązania długoterminowe 5 191 6 739 -23%
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 27 617 19 163 44%
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 15 181 22 324 -32%
  PASYWA RAZEM 65 768 72 949 -10%
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 12


  2.1.3 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
  DANE W TYS. ZŁ

  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres:
  01.04.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.04.2017 r.
  - 30.06.2017 r.
  01.01.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.01.2017 r.
  - 30.06.2017 r.
  I. Kapitał własny na początek
  okresu 14 9 78 24 007 15 882 25 684
  II. Zmiany w kapitale własnym w
  okresie: 40 6 -2 366 -498 -4 043
  1. zysk / strata netto 52 7 -794 -37 7 -647
  2. umorzenie akcji własnych - -1 363 - -1 363
  3. zmiana zasad rachunkowości - - - -1 736
  4. różnice kursowe z przeliczenia - -46 - -134
  5. dywidenda z zysków lat
  ubiegłych -141 - -141 -
  6. sprzedaż udziałów spółki
  zależnej 19 - 19 -
  5. pozostałe 1 -163 1 -163
  III. Kapitał własny na koniec
  okresu 15 384 21 641 15 38 4 21 641
  IV.
  Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)
  15 384 21 641 15 384 21 641  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 13

  2.1.4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  (metoda pośrednia)
  DANE W TYS. ZŁ
  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres :
  01.04.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.04.2017 r.
  - 30.06.2017 r.
  01.01.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.01.2017 r.
  - 30.06.2017 r.
  A. Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  operacyjnej


  I. Zysk / Strata netto 527 -794 -377 -647
  II. Korekty razem 139 1 726 -1 477 1 104

  III.
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I+II) 666 932 -1 854 457

  B.
  Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej

  I. Wpływy 332 - 567 4
  II. Wydatki 390 1 963 598 2 290

  III.
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) -58 -1 963 -31 -2 286
  C. Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  finansowej

  I. Wpływy 0 1 764 3 300 2 716
  II. Wydatki 1 048 690 2 148 1 378

  III.
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I -II) -1 048 1 074 1 152 1 338

  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III
  + B.III + C.III) -440 43 -733 -491
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym -440 41 -733 -491
  -
  - zmiana stanu środków pieniężnych z
  tytułu różnic kursowych - -2 5
  F. Środki pieniężne na początek okresu 696 1 109 989 1 641
  G. Środki pieniężne na koniec okresu
  (F+D), w tym 256 1 150 256 1 150
  - o ograniczonej możliwości
  dysponowania - - - -  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 14

  2.2 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  2.2.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat
  Zarząd zwraca uwagę, że dane jednostkowe Emitenta Platige Image S.A. nie prezentują pełnego obrazu
  wyników Grupy, z uwagi na fakt że istotna część operacji realizowana jest w pozostałych spółkach Grupy.

  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  (wariant porównawczy)
  DANE W TYS. ZŁ

  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres:
  01.04.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.04.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  %
  zmiana 01.01.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.01.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  %
  zmiana
  A. Przychody netto ze
  sprzedaży i zrównane z
  nimi
  17 629 15 900 11% 28 869 33 627 -14%
  I. Przychody netto ze
  sprzedaży produktów 17 629 15 900 11% 28 869 33 627 -14%
  II. Zmiana stanu produktów - - - - - -
  III. Koszt wytworzenia
  produktów na własne
  potrzeby jednostki
  - - - - - -
  IV. Przychody netto ze
  sprzedaży towarów i
  materiałów
  - - - - - -
  B. Koszty działalności
  operacyjnej 15 592 16 509 -6% 28 166 32 965 -15%
  I. Amortyzacja 952 957 -1% 1 902 1 658 15%
  II. Zużycie materiałów i energii 517 425 22% 835 958 -13%
  III. Usługi obce 7 484 7 628 -2% 12 46 3 14 879 -16%
  IV. Podatki i opłaty 200 176 14% 368 348 6%
  V. Wynagrodzenia 6 000 6 747 -11% 11 733 14 107 -17%
  VI. Ubezpieczenia społeczne i
  inne świadczenia 290 421 -31% 578 792 -27%
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 149 155 -4% 287 223 29%
  VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów
  - - - - - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży
  (A-B) 2 037 -609 - 703 662 6%

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 15


  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres:
  01.04.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.04.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  %
  zmiana 01.01.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.01.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  %
  zmiana

  D. Pozostałe przychody
  operacyjne 220 136 62% 496 315 57%
  I. Zysk ze zbycia
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  32 - - 179 4 4375%
  II. Dotacje 94 74 27% 181 74 145%
  III. Inne przychody operacyjne 94 62 52% 136 237 -43%
  E. Pozostałe koszty operacyjne 1 49 -98% 1 49 -98%
  I. Strata ze zbycia
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  - - - - - -
  II. Aktualizacja wartości
  aktywów niefinansowych - - - - - -
  III. Inne koszty operacyjne 1 49 -98% 1 49 -98%
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) 2 256 -522 - 1 198 928 29%
  G. Przychody finansowe 443 -232 - 443 3 14667%
  I. Dywidendy i udziały w
  zyskach 423 - - 423 - -
  II. Odsetki - 3 -100% - 3 -100%
  III. Zysk z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych 20 - - 20 - -
  IV. Aktualizacja wartości
  inwestycji - - - - - -
  V. Inne - -235 -100% - - -
  H. Koszty finansowe 1 957 490 299% 2 085 595 250%
  I. Odsetki 141 110 28% 256 215 19%
  II. Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych - - - - - -
  III. Aktualizacja wartości
  inwestycji - 300 -100% - 300 -100%
  IV. Inne 1 816 80 2170% 1 829 80 2186%
  I. Zysk (strata) z działalności
  gospodarczej (F+G -H) 742 -1 244 - -444 336 -
  J. Zysk (strata) brutto 74 2 -1 244 - -444 336 -
  K. Podatek dochodowy -268 -231 - -281 112 -
  L. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenie zysku
  (zwiększenie straty)
  - - - - - -
  M. Zysk (strata) netto (J -K-L) 1 014 -1 013 - -163 224 -

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 16

  2.2.2 Jednostkowy bilans
  JEDNOSTKOWY BILANS
  DANE W TYS. ZŁ

  AKTYWA 30.06.2018 30.06.2017 %
  zmiana
  A. AKTYWA TRWAŁE 25 983 32 329 -20%
  I. Wartości niematerialne i prawne 452 2 009 -78%
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 21 905 24 925 -12%
  III. Należności długoterminowe - - -
  IV. Inwestycje długoterminowe 1 359 2 995 -55%
  V. Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 2 267 2 400 -6%
  B. AKTYWA OBROTOWE 23 136 20 832 11%
  I. Zapasy 214 679 -68%
  II. Należności krótkoterminowe 17 011 11 454 49%
  III. Inwestycje krótkoterminowe 2 646 1 635 62%
  IV.
  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 3 265 7 064 -54%
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
  podstawowy - - -
  D. Udziały (akcje) własne - - -
  AKTYWA RAZEM 49 119 53 161 -8%
  PASYWA 30.06.2018 30.06.2017 %
  zmiana
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 18 293 26 122 -30%
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 315 314 0%
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 25 724 25 584 1%
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - -
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 583 - -
  VI. Zysk (strata) netto -163 224 -173%
  VII.
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego - - -
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 30 82 6 27 039 14%
  I. Rezerwy na zobowiązania 1 410 1 519 -7%
  II. Zobowiązania długoterminowe 5 191 6 739 -23%
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 22 283 16 009 39%
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 942 2 772 -30%
  PASYWA RAZEM 49 119 53 161 -8%  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 17

  2.2.3 Zestawienie w jednostkowym kapitale własnym
  ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM
  DANE W TYS. ZŁ


  2.2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  (metoda pośrednia)
  DANE W TYS. ZŁ
  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres:
  01.04.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.04.2017 r.
  - 30.06.2017 r.
  01.01.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.01.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  I. Kapitał własny na początek
  okresu 17 279 28 638 18 45 6 27 401
  II. Zmiany w kapitale własnym w
  okresie: 1 014 -2 516 -163 -1 279
  1. zysk / strata netto 1 014 -1 013 -163 224
  2. umorzenie akcji własnych - -1 363 - -1 363
  3. pozostałe - -140 - -140
  III. Kapitał własny na koniec
  okresu 18 293 26 122 18 293 26 122
  IV.
  Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)
  18 293 26 122 18 293 26 122
  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres:
  01.04.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.04.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  01.01.2018 r.
  -30.06.2018 r.
  01.01.2017 r.
  -30.06.2017 r.
  A. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej
  I. Zysk / Strata netto 1 014 -1 013 -163 224
  II. Korekty razem 215 1 613 -733 548
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I+II) 1 229 600 -896 772
  B. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 332 43 567 47
  II. Wydatki 409 1 962 607 2 322
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) -77 -1 919 -40 -2 275
  C. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności finansowej
  I. Wpływy 0 1 966 2 450 2 814
  II. Wydatki 1 047 937 1 798 1 625
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I -II) -1 047 1 029 652 1 189
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  (A.III + B.III + C.III) 105 -290 -284 -314  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 18


  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym 105 341 -28 4 314
  - zmiana stanu środków pieniężnych z
  tytułu różnic kursowych - 5 5 2
  F. Środki pieniężne na początek okresu 67 754 455 781
  G. Środki pieniężne na koniec okresu
  (F+D), w tym 17 2 469 17 2 469
  - o ograniczonej możliwości
  dysponowania - - - -  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 19

  3 W PROWADZENIE
  3.1 Nazwa jednostki dominującej, adres siedziby, przedmiot działalności oraz
  nr w rejestrze sądowym
  Jednostka dominująca: Platige Image S.A.
  Adres: Warszawa, ul. Racławicka 99
  Podstawowy przedmiot
  działalności:
  PKD 59.11.Z – Działaln ość związana z produkcją
  filmów , nagrań wideo i programów telewizyjnych
  PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana
  z filmami, nagraniami wideo i programów
  telewizyjnych
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000389414

  3.2 Okres objęty kwartalnym raportem Grupy Kapitałowej
  Raport kwartalny Grupy Kapitałowej został przygotowany za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca
  2018 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okresy od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku
  oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 i 2017 roku.

  Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres
  sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej i przy zastosowaniu spójnych zasad
  rachunkowości.  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 20

  3.3 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji
  Jednostka dominująca:
  PLATIGE IMAGE S.A. ul. Racławicka 99, 02 -634 Warsz awa

  Jednostki zależne :

  PLATIGE FILMS Sp. z o.o.
  ul. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa
  100% posiadanego kapitału

  FATIMA FILM sp. z o.o. oraz FATIMA FILM sp. z . o.o. s p.k.
  ul. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa
  100% posiadanego kapitału w spółce Fatima sp. z o., która jest jedynym komplementariuszem spółki
  Fatima Film sp. z o.o. sp.k.

  PLATIGE Sp. z o.o. oraz PLATIGE sp. z o.o. sp. k.
  ul. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa
  100% posiadanego kapitału w spółce Platige sp. z o., która jest jedynym komplementariuszem spółki
  Platige sp. z o.o. w sp. k.

  PLATIGE US , INC.
  33 West 19th Street, 4th Floor, New York 10011
  100% posiadanego kapitału

  DOBRO sp. z o.o.
  ul. Racławicka 99, 02 -634 Warszawa
  75 % posiadanego kapitału

  PLASTIC Sp. z o.o. (konsolidowana do dnia zbycia 19 kwietnia 2018 r.)
  ul. Obywatelska 102/104, 94 -104 Łódź
  51% posiadanego kapitału , jednostka zbyta w kwietniu 2018 r.
  Jednostka stowarzyszona (nie konsolidowana ):
  VIVID GAMES S.A. S.K.A.
  ul. Słowackiego 1 , 85 -008 Bydgoszcz
  42,5% posiadanego kapitału
  Jednostki pośrednio zależne :
  PLATIGE IMAGE, LLC
  33 West 19th Street, 4th Floor, New York 10011
  kontrola Platige US, Inc. ; 100% posiadanego kapitału

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 21

  PLATIGE FILMS , LLC
  33 West 19th Street, 4th Floor, New York 10011
  kontrola Platige US, Inc. ; 100% posiadanego kapitału

  Wszystkie ww. spółki podlegały konsolidacji metodą pełną , za wyjątkiem Fatima Film sp. z o.o. i Platige sp. z
  o.o., których dane są nieistotne, oraz VIVID GAMES S.A. S.K.A. podlegającej konsolidacji metodą praw
  własności . Udziały w spółce VIVID GAMES S.A. S.K.A. są objęte pełnym odpisem na kwotę 1, 3 mln zł ,
  aktualizującym wartość inwestycji do zera , co stanowi przesłankę do nie obejmowania spółki konsolidacją.
  4 ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  Omówien ie obowiązujących przy sporządzaniu kwartalnego ra portu Grupy Kapitałowej zasad (polityki )
  rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i
  pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego, sporządzania
  jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  4.1 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
  z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późniejszymi
  zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
  W raporcie kwartalnym wykazane są zdarzenia gospoda rcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
  Raport kwartalny został sporządzony w pełnych tysiącach złotych o ile nie wskazano inaczej .
  4.2 Stosowane zasady rachunkowości
  Przychody i koszty
  Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą,
  niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
  Spółki z Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządzają rachunek zysków i strat
  w wariancie porównawczym.
  Przychody ze sprzedaży produktów, towa rów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści
  i ryzyka wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
  Przychody i koszty z wykonania usługi o okresie realizacji dłuższym niż okres sprawozdawczy ustala się na dzień
  bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stan zaawansowania realizacji umowy ustala się
  w powiązaniu ze stanem realizacji projektów.
  Odsetki
  Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 22

  Dywidendy
  Należn e dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale
  określono innych dzień prawa do dywidendy.
  Rachunek prze pływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na
  ich wytworzenie i umarza metodą liniow ą przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
   Koszty zakończonych prac rozwojowych 33,33%
   Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20%
   Wartość firmy 5%
   Oprogramowanie 50%
   Inne 20%
  Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartośc i niematerialnych i prawnych jest przez
  jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów
  amortyzacyjnych.
  Wartość firmy, która powstaje w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest
  ujmowana jako składnik wartości niematerialnych. Wartość firmy wykazywana jest według cen nabycia
  skorygowanych o ujętą wartość netto (wartość godziwą) nabytych identyfikowalnych aktywów oraz o wartość
  przejętych zobowiązań i należności. Wartość firmy amor tyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu 5%
  stawki amortyzacyjnej.
  Środki trwałe
  Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytuł u trwałej utraty ich wartości.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich
  kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia
  przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i
  związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
  Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty j ego
  ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że
  wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania
  wartość użytkową.
  Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po
  przyjęciu środka trwałego do używania. Składniki majątku o wartości początkowej większej niż 2,0 tys . złotych
  oraz nie przekraczającej 3,5 tys. zł. są jednorazowo odp isywane w ciężar kosztów amortyzacji w momencie
  przekazania do użytkowania .

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 23

  Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
   Budynki 2,5 -10%
   Urządzenia techniczne i maszyny 10 -30%
   Środki transportu 20%
   Inne środki trwałe 20%
   Prawo użytkowania wiec zystego gruntu 1,28%

  Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana,
  powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

  Inwestycje
  Inwestycje obejmują aktyw a posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu
  wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub
  innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności a ktywa finansowe oraz te
  nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane
  w celu osiągnięcia tych korzyści.
  Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
  Akcje i udziały w jedn ostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się metodą praw
  własności.
  Trwała utrata wartości aktywów
  Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości
  składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania
  wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej
  różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości
  jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania
  aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała
  część straty jest o dnoszon a na rachunek zysków i strat.
  Leasing finansowy
  Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i
  wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i
  pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest
  ujmowany w bilansie.

  Zapasy
  Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto
  na dzień bilansowy. Z uwagi na fakt, że materiały zużywane są bezpośrednio po zakupie, zapasy materiałów
  na koniec roku nie występują. W zapasach wy ceniana jest natomiast produkcja usług w toku w wartości
  kosztów bezpośrednich poniesionych do dnia bilansowego. Zapasy obejmują także nakłady poniesione na
  produkcję Jeszcze dzień życia .  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 24

  Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy
  aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

  Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
  Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość
  należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
  aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów fin ansowych
  - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
  Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
  Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania wedłu g średniego
  kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

  Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na
  ten dzień średnim kursie ogłoszonym dl a danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

  Rozliczenia międzyokresowe
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
  sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysoko ści
  prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne zawierają koszty poniesione dotyczące przyszłych okresów
  sprawozdawczych, podatek VAT rozliczany w kolejnych okresach sprawozdawcz ych, koszty produkcji własnych
  a także realizowanych w koprodukcji oraz koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji.
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne tworzy się na pokrycie prawdopodobnych kosztów
  przypadających na bieżący okres sprawozd awczy w szczególności świadczeń na rzecz kontrahentów oraz
  przyszłych świadczeń na rzecz pracowników.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują odroczone przychody z wyceny kontraktów
  długoterminowych, uzyskane dotacje, otrzymane zaliczki oraz środki na produkcje pozyskane od
  koproducentów.

  Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
  Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, któryc h
  kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku,
  w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania
  sądowego.  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 25

  Podatek dochodowy
  Podatek do chodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
  Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
  Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pom iędzy stanem rezerw i aktywów
  z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

  Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
  własnym, odnosi się na kapitał własny.
  Ak tywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości
  do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w
  przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatk u dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
  odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
  wymagającej w przyszłości zapłaty, w zwią zku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic,
  które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
  stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

  Różnice kursowe
  Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych ,
  w tym kontraktów zabezpieczeń walutowych , z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w
  związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się
  odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu
  wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków
  trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

  Instrumenty finansowe
  Klasyfikacja instrumentów finansowych
  Instrumenty f inansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12
  grudnia 2001 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 277) w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
  ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Z asady wyceny i ujawniania aktywów
  finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia ,
  w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających
  z umów leasing owych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów
  finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 26

  Aktywa finansowe dzieli się na:
   aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
   po życzki udzielone i należności własne,
   aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
   aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

  Zobowiązania finansowe dzieli się na:
   zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
   pozostałe zobowiązania finansowe.
  Zasa dy ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest
  w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś
  zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników
  majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty
  transakcji.
  Aktywa finansowe nabyte w wyn iku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg
  rachunkowych w dniu ich zawarcia / rozliczenia.
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzy ści
  ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo
  krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi
  kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeż eli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów
  finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści
  ekonomicznych.
  Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu Grupa zalicza kontrakt y
  forward zabezpieczeń walutowych, pochodne instrumenty finansowe . Do zobowiązań finansowych
  przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów
  wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży
  krótkiej.
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej
  wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumen tów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio
  do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do
  pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin
  wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach
  korz yści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod
  warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 27

  Pożyczki udzielone i należności własne
  Do pożyczek udzielonyc h i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty),
  aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.
  Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe
  nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego
  kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

  Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się
  do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
  Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani n ależności, a także wpłat
  dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy
  nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji -
  także w obrocie wtórnym.
  Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego
  kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne
  przeznaczone do sprzedaży w okresie do trzech miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej
  określonej wartości godziwej.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży.
  Przekwalifikowania aktywów finansowych
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do
  innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio
  nowo ustal oną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów
  finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają
  w rachunku zysków i strat.
  Zobowiązania finansowe
  Zobowi ązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej
  wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości
  godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny uj mowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

  Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do trzech miesięcy, wycenia się według
  wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
  Pozostałe zobowiązania finansowe w ycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
  ostrożności.
  Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 28

  Rachunkowość zabezpieczeń
  Spółki z Grupy kapitałowej nie stosują rachunkowości zabezpieczeń.
  Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i
  zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
  Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a
  zobowią zanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze
  poinformowanymi stronami.
  Zasady konsolidacji
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego
  jednostki dominującej oraz sprawozdań jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą (czyli jej
  jednostek zależnych). Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli
  przez jednostkę dominującą do czasu ustania tej kontroli. Uznaje si ę, że kontrola występuje wówczas, gdy
  jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu
  osiągnięcia korzyści z jej działalności.
  W stosownych przypadkach w sprawozdaniach finansowych jednostek zależ nych dokonuje się korekt
  mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami
  stosowanymi przez jednostkę dominującą.
  Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz
  ceną przejęcia powoduje powstanie wartości firmy , które są wykazywane w odrębnej pozycji
  skonsolidowanego bilansu.
  Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi
  konsolidacją podlegają eliminacji.
  Zmiany polityki rachunkowości
  W bieżącym okresie s prawozdawczym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości.
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 29

  5 CHARAKTERYSTYKA ISTOT NYCH DOKONAŃ I NIEPO WODZEŃ EMITENTA
  ORAZ O PIS NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW
  NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  5.1 Działalność Grupy Platige Image w II kwartale 2018 roku i do dnia publikacji raportu
  5.1.1 Istotne projekty Grupy Kapitałowej Platige Image
  W okresie od 1 kwietnia 2018 roku do daty publikacji niniejszego raportu okresowego Platige Image SA zawarła
  następującą istotną umowę dotyczącą działalności operacyjnej Spółki:
   Umowa z Telewizją Polską S.A.
  w dniu 5 lipca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Emitentem a Telewizją Polską S.A., na
  kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie przez Emitenta oprawy graficznej audycji telewizyjnej
  „Wiadomości”, wykorzystującej technologię Vizrt oraz wdrożenie tej oprawy i świadczenie usług
  serwisu. Umowa została zawarta na okres 21 miesięcy. Jej wartość wynosi ponad 8% przychodów ze
  sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017.

  Umowa z Telewizją Polską S.A. jest drugą umową wykorzystującą kompetencje Emitenta w zakresie
  produkcji nowoczesnej grafiki telewizyjnej w oparciu o technologię firmy Vizrt, zawartą przez Emitenta
  w ostatnim czasie. Pierwszą była umowa z Telewizją Polsat sp. z o.o. zawarta przez Emitenta w czerwc u
  2018 r . Jej przedmiotem jest przygotowanie oprawy telewizyjnej rozgrywek piłkarskich UEFA – Liga
  Mistrzów i Liga Europy w sezonach 2018/19, 2019/20, 2020/21 oraz Liga Narodów w sezonach
  2018/19, 2020/21, opracowanie związanej z nimi grafiki i wdrożenie j ej do normalnej produkcji
  telewizyjnej zamawiającego, świadczenie usług opieki graficznej nad oprawą i innych usług
  określonych umową, a jej wartość nie przekracza 4% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej
  Platige Image za rok 2017.

  Kary umowne zastrze żone w obu umowach nie pozbawiają zamawiających prawa do dochodzenia
  odszkodowania na zasadach ogólnych.

  5.1. 2 Pozostałe wybrane projekty i aktywności realizowane przez Grupę Kapitałową Platige Image w
  okresie objętym niniejszym raportem okresowym
  Celem poniższej prezentacji projektów jest przedstawienie inwestorom portfela projektów realizowanych
  przez Grupę w II kwartale 2018 roku i do dnia publikacji niniejszego raportu kwar talnego. Na dzień publikacji
  niniejszego raportu żaden z tych projektów, poza f ilmem Another Day of Life , indywidualnie nie jest projektem
  istotnym w kontekście wyników finansowych i skali działalności Grupy.


  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 30

  Platige Image S.A.

  Główne realizacje – cinematiki
   Crossfire HD

  Platige Image zrealizował trailer do Crossfire HD , kontynuacji jednego z najpopularniejszych na świecie
  sieciowych shooterów, wydanego przez koreańskie studio Smilegate. Ultrarealistyczny film utrzymany jest w
  stylistyce reportażu ze współczesnego pola walki. Teledyskowy charakter ujęć towarzyszy dynamic znym
  scenom charakterystycznym dla filmów dokumentalnych. W realizację trailera zaangażowani byli m.in. Damian
  Nenow (reżyser) i Jakub Jabłoński (Art Director). Jest to pierwszy projekt zrealizowany przez Platige Image na
  koreańskim rynku.
  https://www.platige.com/pl/project/filmy -do -gier -komputerowych -pl/crossfire -2/


   Skull & Bones

  Produkcja trailera do długooczekiwanej gry Skull And Bones . Jego światowa premiera odbyła się podczas
  corocznej konferencji prasowej organizowanej przez Ubisoft podczas E3, największych na świecie targach gier
  video odbywających się w Los Angeles. Za klimatyczny cinematic, w którym bajkowym krajobrazom wysp
  towa rzyszą pełne napięcia sceny morskich bitew oraz niezwykle wyraziste postaci, odpowiadają m.in. Herve
  de Crecy i Francois Alaux (reżyserzy), Maciej Jackiewicz (Art Director) oraz Bartłomiej Kik (Animation Director).
  Trailer jest już drugim projektem zrealiz owanym dla Ubisoft Singapore.
  www.platige.com/pl/project/filmy -do -gier -komputerowych -pl/skull -amp -bones/

   Tom Clancy’s: The Division 2

  Trzecim cinematikiem z aprezentowanym podczas targów E3 jest trailer zapowiadający grę Tom Clancy’s: The
  Division 2 (wykonany na zlecenie Ubisoft Entertainment Sweden AB) . Jest to kontynuacja bestsellerowej
  pozycji wydanej przez Ubisoft oraz Massive Entertainment w 2016 roku. Premiera tytułu zapowiadana jest na
  marzec 2019 roku. Oprócz twórców pierwszej części pracują nad nią inne zespoły znajdujące się pod skrzydłami
  fran cuskiego wydawcy: Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest oraz Ubisoft Shanghai. W
  skład zespołu artystów po stronie Platige Image, którzy odpowiadali za odtworzenie pokazanego w filmie
  wymarłego, ogarniętego chaosem, a jednocześnie niezwy kle realistycznego Washington DC, wchodzą m.in.
  Tomasz Suwalski (reżyser), Tomasz Bagiński (Creative Producer)) oraz Karol Klonowski i Jakub Jabłoński (Art
  Director).
  www.platige.com/pl/project/filmy -do -gier -komputerowych -pl/the -division -2/
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 31

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 32

   For Honor: Marching Fire

  Kolejnym cinematikiem, którego premiera odbyła się podczas targów E3, jest film zapowiadający Marching
  Fire , dodatek do gry For Honor . Będzie to największa i najbardziej ambitna jak dotąd aktualizacja, która pojawi
  się na rynku 16 października 2018 r. Za realizację pełnego napięcia, emocji i dynamiki cinematika
  odpowiedzialni są m.in. Dominik Wawrzyniak (reżyser) i Jakub Jabłoński (Art Director). For Honor jest dziełem
  doświadczonego studia Ubisoft Montreal – największego dewelopera francuskiego wydawcy. Firma
  wyprodukowała wcześniej wiele hitów, w tym Watch Dogs , Far Cry 4 czy też gry z serii Assassin's Creed .
  www.platige.com/pl/project/filmy -do -gier -komputerowych -pl/for -honor -2/

  • League Of Legends: Mid -Season Invitational 2018
  Platige Image zrealizował cinematic zapowi adający finał międzynarodowego turnieju Mid -Season Invitational
  2018 , w którym gracze konkurują ze sobą w grze League of Legends , wydawanej przez Riot Games. Jest to
  jedna z najpopularniejszych wirtualnych rozgrywek tej dekady, rozpalająca emocje na całym świecie od Europy
  po Koreę. Animowana, malarska historia o świecie przepełnionym chaosem to owoc współpracy z chińskim
  artystą Bayardem Wu. W produkcję cinematika zaangażowane były trzy działy Platige Image: reklamy, animacji
  oraz entertainment. Reżyserii podjął się Michał Niewiara.
  www.platige.com/pl/project/filmy -do -gier -komputerowych -pl/league -of-legends -2-2/  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 33

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 34

  Główne realizacje – reklama – postprodukcja / animacja
   Jaguar Playground

  Postprodukcja oraz produkcja efektów wizualnych do wersji reżyserskiej reklamy Jaguar Playground , w
  reżyserii Alessandro Paccianiego, jednego z najbardziej utalentowanych twórców pracujących z branżą
  motoryzacyjną. Zdecydowana praca kamery, dynamiczny montaż oraz połąc zenie kaskaderskich scen z
  ujęciami efektowymi wymyka się wszelkim konwencjom spotów realizowanych dla marek samochodowych.
  Akcja spotu rozgrywa się w nocy, na ulicach azjatyckiej metropolii. Zdjęcia były realizowane przy pomocy kilku
  różnych systemów kame rowych o odmiennej czułości, rozdzielczości i charakterystyce szumów. Zostały one
  następnie połączone z fotorealistycznymi renderami stworzonymi w Platige Image. Za dźwięk odpowiedzialne
  było Source Sound, najbardziej znane studio dźwiękowe realizujące pro jekty samochodowe w Hollywood.
  www.platige.com/pl/project/commercial -branded -content -pl-2/jaguar/?filters=commercial -branded -
  content -pl-2
  Platige Image zrealizował również making of przedstawiający kulisy pracy nad tym projektem:
  https://www.platige.com/pl/project/commercial -branded -con tent -pl-2/jaguar -2/

   Abarth Wasteland DC

  Realizacja wersji reżyserskiej kolejnej reklamy w reżyserii Alessandro Paccianiego. W trwającym ponad minutę
  filmie dla Abarth , jednej z najbardziej kultowych marek samochodowych, reżyser oddaje dynamikę, moc i
  piękno sportowego samochodu. Akcja klipu rozgrywa się na terenie opuszczonej fabryki silników turbinowych,
  i to między innymi dzięki temu udaje się zbudować nastrój opuszc zonego, zrujnowanego miasta. Zespół Platige
  Image odpowiadał za realizację postprodukcji i skomplikowanych efektów specjalnych, które tworzą ten
  wyjątkowy klimat - od stworzenia zardzewiałych wraków samochodów, wszechobecnego brudu i kurzu , aż po
  takie detale jak pokrywająca zabudowania roślinność. Klip został nominowany do nagrody International Motor
  Film Awards. To najważniejszy festiwal dla twórców reklam i filmów samochodowych na świecie, zwany
  Oskarami branży motoryzacyjnej. Rozdanie na gród odbędzie się 9 września 2018r. podczas uroczystej gali w
  Londynie.
  www.platige.com/pl/project/commercial -branded -content -pl-2/abarth/?filters=commercial -branded -
  content -pl-2
  Platige Image zrealizował również making of przedstawiający kulisy pracy nad tym projektem:
  www.platige.com/pl /news/zobacz -material -zza -kulis -abarth -wasteland/  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 35

   Żubr Mrówki

  Realizacja reklamy Mrówki promującej markę Żubr, należącą do Kompanii Piwowarskiej. Spot przygotowany
  jest wspólnie z agencją PZL na potrzeby kampanii pod hasłem Żubr się chłodzi, można wr acać do domu .
  Pokazuje kolejną przygodę w puszczy z udziałem żubra będącego brand hero piwa i przenosi widzów w
  wakacyjny klimat. Jest pierwszym filmem dla tej marki, w którym Platige Image stworzyło realistyczne owady
  pokazane w skali makro. Emitowany je st w dwóch wersjach: 15 i 30 -sekudnowej. Jest to kolejny film
  zrealizowany przez Platige Image na przestrzeni piętnastoletniej współpracy z marką Żubr, w ramach której
  powstało zróżnicowane i charakterystyczne uniwersum. Reżyserem reklamy jest Iwo Zaniewsk i.
  www.platige.com/pl/project/commercial -branded -content -pl-2/zubr -21/?filters=commercial -branded -
  content -pl-2
   Prażubr Legendarny Prażubr

  Platige Image odpowiadał także za postprodukcję reklamy piwa Prażubr , produkowanego od dwóch lat przez
  Kompanię Piwowarską. Spot pokazuje pradawnego żubra będącego brand hero piwa Prażubr. Bohater budzi
  podziw innych zwierząt w puszczy – prarysia oraz prajelenia - które starają się naśladować jego zachowanie.
  Zdjęcia były realizowane w Hoh Rain Forest w Olympic National Park, WA. Kreacją reklam zajęła się agencja
  PZL. Spot wyreżyserował Iwo Zaniewski,
  www.platige.com/pl/project/commercial -branded -content -pl-2/prazubr -2/
   Kaufland Payback

  Postprodukcja reklamy do kampanii sklepów Kaufland, która informuje o ich dołączeniu do grona partnerów
  progra mu lojalnościowego Payback. Kampania powstała we współpracy z agencją Leo Burnett Warszawa.
  Głównymi bohaterami są animowane Punkciaki, czyli maskotki programu Payback, kryjące się za produktami
  w sklepie , które pod nieobecność klientów bawią się . Każdemu z nich nadano zabawny wygląd i charakter.
  Kampania zachęca nowych użytkowników programu Payback do odebrania i rejestracji karty w sieci Kaufland,
  a dotychczasowych użytkowników programu - do odwiedzenia sklepów. Reżyseria: Jakub Michalczuk.
  https://www.platige.com/pl/project/commercial -branded -content -pl-2/kaufland/?filters=commercial -
  branded -content -pl-2

   Media Markt Mundial

  Realizacja spotu dla sieci sklepów Media Markt i Saturn z udziałem dotychczasowych bohaterów reklam obu
  marek. Film promuje połączenie obu sieci sklepów i ze względu na czas trwania kampanii - Mistrzostwa Świata
  w piłce nożnej - został utrzy many w futbolowym charakterze. Znany z komiksów Tytus (bohater reklam dla
  marki Media Markt) oraz sprzedawca Ireneusz (znany z reklam dla Saturna), wcielają się w rolę komentatorów
  sportowych. Platige Image skoncentrowało się na stworzeniu postaci Tytusa i podkreśleniu jego unikalnego
  charakteru. Za kampanię odpowiedzialna jest agencja Heart&Brain.
  https://www.platige.com /pl/project/commercial -branded -content -pl-2/media -markt -4/?filters=commercial -
  branded -content -pl-2  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 36

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 37

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 38

  Główne realizacje – produkcja eventy

   Liga Europy UEFA – organizacja ceremonii otwarcia finału

  Platige Events, dział eventów, należący do Platige Image, zorganizował ceremonię otwarcia finału Ligi Europy
  UEFA. Przed meczem Atletico Madryt - Olimpique Marsylia widzowie zobaczyli 6 -minutowe show, w którym
  na stadionie Parc Olympique Lyonnaise wystąpił o 180 tancerzy oraz paryski kolektyw DJ - Ofenbach. Dorian
  Lauduque i Cesar de Rummel zagrali swoje trzy największe przeboje : Be Mine , Katchi i Party . Ceremonię
  otwarcia, wraz z Platige Events, przygotował światowej sławy choreograf Waldemar Szymkowiak.
  W ciągu ostatnich trzech lat, Platige Events, wyprodukował dla UEFA siedem uroczystych ceremonii
  poprzedzających finały Ligi Europy UEFA oraz Super Pucharu UEFA. W tym czasie współpracował z
  międzynarodowymi gwiazdami muzycznymi, profesjonalnymi tancerzami z różnych stron świata,
  młodzieżowymi klubami piłkarskimi i uczniami lokalnych szkół tańca. W tych kolorowych, imponujących
  rozmachem spektaklach wystąpiło łącznie ponad 1300 osób.
  www.platige.com/pl/project/eventy -pl/opening -ceremony -of-uefa -europa -league -final -2018/

   Atlantic Council – Open Sources Summit Freedom Awards 2018

  Dział Platige Events odpowiadał za produkcję wydarzeń organizowanych przez amerykański think -tank Atlantic
  Council. 22 i 23 czerwca 2018 r. ponad 200 osób z całego świata wzięło udział w sympozjum 360/OS,
  dwudniowej konferencji poświęconej dynamicznemu roz wojowi nowych mediów i sposobów komunikacji.
  Ukoronowaniem części edukacyjno –networkingowej była gala rozdania nagród Freedom Awards, honorująca
  osoby walczące o wolność i solidarność na całym świecie. Tegoroczna edycja warsztatów odbyła się w centrum
  konf erencyjnym AXICA , tuż obok Bramy Brandenburskiej - symbolu miasta, zaś ceremonia wręczenia nagród -
  w Niemieckim Muzeum Historycznym. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli m.in. Madeleine Albright, była
  sekretarz stanu USA, Janis Starts, dyrektor NATO StratCo m of Excellence i Carl Woog, Global Head of Policy
  Communications WhatsApp.
  www.platige.com/project/events/360 -open -sources -summit/

   Polsat – przygotowanie oprawy graficznej

  Platige Image podpisał z Telewizją Polsat umowę na nowoczesną oprawę graficzną nowego, największego w
  Polsce studia sportowego. Innowacyjne studio połączy realizację koncepcji dziennikarskiej z kreacją
  nowoczesnej grafiki i generowaniem elementów rzeczywisto ści rozszerzonej (Augmented Reality). Pozwoli to
  na tworzenie dynamicznych, angażujących programów sportowych, odpowiadających na potrzeby coraz
  bardziej wymagających widzów. Oprawa realizowana będzie z wykorzystaniem systemów Vizrt, których
  używają wiodąc y nadawcy z całego świata – BBC, FOX czy Sky News. Za przygotowanie oprawy odpowiada
  Platige Events.  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 39

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 40

  Pozostałe ważniejsze projekty realizowane przez Platige Image S.A.

   The Monstersi

  Platige Image rozpoczął development 13 odcinkowego serialu The Monstersi , ironicznej i prześmiewczej satyry
  na popularność w serwisach społecznościowych, w reżyserii Aliaksandra Saszy Kanavalau. To przedstawiona w
  krzywym zwierciadle opowieść o życiu trzech bohaterów: Boniego, Spreja i Defiana, którzy żyją we
  współcze snym świecie, prowadzą własne profile w mediach społecznościowych i zachowują się jak
  nastolatkowie w wieku 16 -19 lat. Każdy z nich ma inną osobowość, zainteresowania i pasje. Serial The
  Monstersi będzie zawierał dużo odniesień zarówno do życia w mediac h społecznościowych, jak i do
  rzeczywistości. Na styku tych dwóch, często skrajnie różnych od siebie światów jego twórcy będą budować
  żart sytuacyjny nawiązując do codzienności współczesnej młodzieży, jednocześnie nadając mu edukacyjno -
  filozoficzny wydźwię k. Każdy odcinek ma być osobną historią z własną dramaturgią, tematem przewodnim,
  otoczeniem i puentą. Dzięki satyrycznemu charakterowi i umiejscowieniu akcji w różnorodnych sceneriach,
  serial ma dotrzeć do starszych nastolatków, youngstersów i większości dorosłych.
  www.platige.com/pl/news/here -come -los -monsteros/  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 41

  Grupa Platige

  Główne realizacje – filmy (Platige Films)

   Jeszcze Dzień Życia (Another Day Of Life)

  Po światowej premierze na festiwalu w Cannes w maju 2018r., Jeszcze Dzień Życia znalazł się w programie
  18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu (lipiec -sierpień 2018r.). Była to
  zarazem jego polska premiera festiwalowa. Film w reżyserii Damiana Nenowa i Raula De La Fuente dostał się
  również do konkursu Inne Spojrzenie na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni gdzie będzie
  walczył o nagrodę Złoty Pazur z siedmiom a innymi obrazami. Konkurs Inne Spojrzenie wyróżnia twórc ów za
  indywidualny, nieszablonowy styl. Jest przekrojem najbardziej interesujących formalnie i tematycznie nowych
  propozycji filmowych. Twórcy wybranych do konkursu filmów często łamią zasady przyjęte dla danego
  gatunku, wytyczają nowe szlaki a przede wszy stkim stają się inspiracją dla innych artystów.
  W drugim kwartale 2018 roku zostali wybrani aktorzy, którzy użyczą głosów w polskiej wersji językowej.
  Głosem Ryszarda Kapuścińskiego będzie Marcin Dorociński. W rolę Charlotte, bojowniczki, która staje na c zele
  niewielkiego oddziału wcieli się Olga Bołądź. Ponadto w filmie usłyszymy Arkadiusza Jakubika jako dziennikarza
  Quieroza i Tomasza Ziętka jako Commandante Farrusco.
  Platige Films za film Jeszcze Dzień Życia otrzymał nagrodę Cartoon Movie Tributes w kategorii Europejski
  Producent Roku podczas festiwalu Cartoon Movie. Sam film zdobył wyróżnienie na Biografilm Festival 2018 w
  Bolonii jak również został bardzo pozytywnie odebrany podczas festiwalu w Annecy.
  Polska premiera Jeszcze dzień życia odbędzie się 2 listopada 2018 roku.
  www.platige.com/pl/news/jeszcze -dzien -zycia -na -festiwalu -polskich -filmow -fabularnych -w-gdyni/
  www.platige.com/pl/news/platige -films -zdobylo -nagrode -cartoon -movie -tributes/
  www.platige.com/pl/news/another -day -of-life -na -festiwalu -w-cannes/

   Witcher

  Zawarte z Netflix Entertainment LLC (Netflix) w 2017 roku Binding Deal Memorandum stanowi podstawę do
  rozmów dotyczących usług realizacji przez Grupę Platige zdjęć filmowych i efektów specjalnych przy produkcji
  filmowej Netflix opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie ("The Witcher"). Grupa
  prowadzi rozmowy co do swojego zaangażowania w realizowany przez Netflix projekt. Na dzień publikacji
  raportu nie mo żna określić jaki będzie zakres tego zaangażowania ani jego wpływ na wyniki finansowe Grupy.

   Produkcja filmowa na bazie projektu Legendy Polskie Allegro  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 42


  W maju bieżącego roku Allegro podało informację o intencji produkcji filmu fabularnego na bazie projektu
  Legendy Polskie Allegro (projekt Twardowsky 3.14) z udziałem Grupy Platige . Grupa prowadzi rozmowy co do
  swojego zaangażowania w te n projekt. Na dzień publikacji raportu nie można powiedzieć jaki będzie zakres
  tego zaangażowania ani jego wpływ na wyniki finansowe Grupy.

   Fatima

  Do dnia publikacji raportu Grupa nie znalazła modelu biznesowego, w tym finansowania , pozwalającego na
  kontynuację produkcji filmu. Trwają analizy możliwości dalszego wykorzystania posiadanych praw. Z uwagi na
  to, że wartość tego aktywa (nakładów na ten projekt) jest bliska otrzymanemu finansowaniu , nie ma na dziś
  potrzeby dokonywania odpi sów ani rezerw.
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 43

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 44

  Główne realizacje – reklama – produkcja (dom produkcyjny Dobro) i postprodukcja
  (Platige Image)

   Dawid Podsiadło Małomiasteczkowy

  Platige Image oraz Dobro zrealizowały najnowszy teledysk do singla Małomiasteczkowy , zapowiadającego
  trzecią płytę Dawida Podsiadło. Jest to długo oczekiwany powrót jedynego polskiego wykonawcy, któremu
  przez ostatnie piętnaście lat udało się zdobyć dwukrotnie z rzędu certyfikat „diamentowej płyty” przyznawanej
  za sprzedaż 150 tysięcy eg zemplarzy. Właśnie tyle osób kupiło zarówno debiutancką płytę Dawida Comfort
  and Happiness ( 2013), jak i jego drugi album Annoyance and Disappointment (2015). Reżyseria i scenariusz
  klipu: Tomasz Bagiński.
  vimeo .com/279435900

   The Rain

  Produkcja teasera do duńskiego serialu The Rain dla Netflix. Opowiada on historię rodzeństwa, które dołącza
  do grupy kobiet poszukujących bezpieczeństwa po tym, jak śmiercionośny wirus spustoszył Skandynawię.
  Premiera serialu odb yła się w maju. Reżyserem zwiastuna jest Simon Ritzler.
  vimeo.com/273487769

   Orange Co nas zbliża

  Dobro wyprodukowało dwa spoty w ramach kampanii wizerunkowej opartej o nową platformę komunikacyjną
  Orange zbliża . Za nową strategię telekomu odpowiedzialna jest agencja Leo Burnett Warszawa. Reklama
  pokazuje prawdziwe ludzkie emocje, przypomina jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka oraz zwraca
  uwagę na to, że bez względu na różnice między ludźmi - czy to w relacjach partnerskich czy rodzinnych, więcej
  nas zbliża niż dzieli. Zadaniem nowej platformy komunikacyjnej jest silniejsze wyeksponowanie marki Orange.
  Reżyseria: Sebastian Pańczyk, zdjęcia: Marek Sanak.
  vime o.com/268772632
  vimeo.com/264956146  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 45

   Maggi Daj się zaskoczyć

  Produkcja spotu reklamującego przyprawę w płynie Maggi (produkowaną przez Nestlé Polska) wchodzącego
  w skład kampanii realizowanej pod hasłem Daj s ię zaskoczyć . Jego bohaterkami są kobiety, które zaskakują
  swoje znajome podczas przyrządzania potraw z użyciem przyprawy Maggi. Kampania jest kontynuacją
  zeszłorocznej,edycji, która została nagrodzona złotą statuetką Effie Awards 2017. Za koncepcję odpow iadała
  agencja Publicis Poland. Reżyseria: Maciej Buchwald, zdjęcia: Marcin Władyniak.
  vimeo.com/271257854

   PKO BP Konto dla Młodych

  Produkcja spotu dla PKO Bank Polski reklamującego Konto dla Młodych. Przygotowana przez Agencję
  Warszawa kampania jest oparta na dwóch wariantach spotu, kręconego w Portugalii za pomocą sześciu
  kamer. Oba filmy pokazują wakacyjne podróże Macieja Musiała i grupy jego znajomych. Zdjęcia: Florian
  Malak i Piotr Uzna ński.
  vimeo.com/275694321
  vimeo.com/278440484
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 46

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 47

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 48

  5.1.3. Promocja i nagrody w Grupie Platige Image
  KTR 2018 I Platige Image, podczas tegorocznej edycji KTR, najbardziej prestiżowego konkursu branży
  reklamowej w Polsce, zajął drugie miejsce w kategorii Studio Postprodukcyjne Roku. Otrzymał także trzy
  nagrody: Srebro w kategorii Visual Effects FX za spot dla mark i Nissan, Brąz w kategorii Visual Effects za spot
  dla marki Warka Strong oraz Brąz w kategorii Craft Animacja za spot dla marki Żubr.
  Innovation 2018 I Kampania War On Cancer zrealizowana wspólnie z Saatchi & Saatchi IS dla Fundacji Alivia
  otrzymała dwie złote i jedną srebr ną nagrodę podczas tegorocznej gali Innovation 2018.
  Startup Stage I Kamil Pohl, Animation Director w Platige Image, był prelegentem podczas Startup Stage,
  jednego z najpopularniejszych krakowskich wydarzeń st artupowych. Swoją tematyką obejmuje trendy w
  świecie technologicznego biznesu.
  Wyszechradzkie Forum Animacji I Urszula Łuczak, producentka z działu Animacji w Platige Image, była jurorką
  w konkursie projektów krótkometrażowych odbywających się w ramach Wy szechradzkiego Forum Animacji.
  FMX I Damian Nenow, reżyser w Platige Image był prelegentem podczas konferencji FMX. Opowiadał o
  procesie tworzenia animacji w cinematiku do gry Skull and Bones , który Platige Image zrealizował dla Ubisoft.
  W konferencji wzię li udział także Mateusz Tokarz (Head of VFX) oraz Krzysztof Krok (producent).
  Press I Dobro zajęło drugie miejsce w rankingu najbardziej cenionych domów produkcyjnych w Polsce.
  Sebastian Pańczyk znalazł się natomiast wśród trzech najbardziej cenionych reży serów reklamowych. To wyniki
  ankiety przeprowadzonej przez dwumiesięcznik Press wśród wiodących agencji reklamowych, w ramach
  dodatku o studiach produkcyjnych, który jest częścią majowego wydania magazynu .

  5.1.4 ZMIANY PERSONALNE
  Marcin Talarek I Chief Creative Officer
  W maju do Platige Image dołączył Marcin Talarek. Jako Chief Creative Officer będzie inicjował i rozwijał nowe
  koncepcje artystyczne i technologiczne, ze szczególnym naciskiem na ich innowacyjność. Zajmie się także
  nadzorem nad tworzonymi konceptami kreatywnymi, R&D produktów i usług oraz działaniami new
  businessowymi.

  Marcin Tal arek przez ostatnie lata był współzałożycielem i dyrektorem kreatywnym butiku IRL specjalizującego
  się w tworzeniu idei komunikacyjnych z zakresu innowacji technologicznej i kulturowej dla marek
  komercyjnych oraz organizacji non -profit. Wcześniej m.in. zaj mował stanowisko Head of Innovation i Creative
  Director w Cheil Poland a także Head of Creative i Digital Creative Director w Max Weber/Y&R + Y&R Brands
  Group Poland. Pracował m.in. Grupą Żywiec, Mercedes Benz, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Samsung
  Electronics.

  Jest laureatem blisko 50 nagród i wyróżnień na międzynarodowych i lokalnych festiwalach kreatywności takich
  jak Cannes Lions, D&AD, One Show, Clio, Golden Drum, Webby Awards, Innovation Ad, KTR i Effie. Za kampanię
  zrealizowaną dla Powszechn ego Domu Kredytowego został nagrodzony m.in. Złotym Lwem w kategorii
  Cyber w Cannes oraz nagrodą Graphite Pencil w kategorii Most Outstanding Interactive & Digital Media w
  konkursie D&AD. Z kolei jego kampania dla Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymała Sreb rnego i Brązowego
  Lwa w Cannes, nagrodę Wood Pencil w kategorii Integrated and Media w konkursie D&AD, wyróżnienia Grand  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 49

  Prix na festiwalach Golden Drum oraz Innovation AD. Przez wiele lat był członkiem jury konkursu Klubu
  Twórców Reklamy (w tym przewodnic zącym jury Digital&Mobile), a także przewodniczącym Young Creatives
  Cannes Cyber i jurorem konkursu Innovation AD. Projekty Marcina były wielokrotnie komentowane w
  międzynarodowych mediach, m.in. Bloomberg Businesweek, Fast Company, Harper’s Bazaar, Le Mon de i
  Taschen.

  Jednym z zadań Marcina Talarka będzie rozwój kompetencji Fish Ladder, studia kreatywnego należącego do
  Platige Image.

  https://www.platige.com/pl/news/our -new -chief -creative -officer/

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 50

  5.2 Istotne umowy z zakresu finansowania działalności Spółki
  Aneksy do umów kredytowych i oświadczenia banku o niezastosowaniu sankcji
  W dniu 29 czerwca 2018 r. zostały podpisane aneksy („Aneksy”) do umów kredytowych Emitenta z Raiffeisen
  Bank Polska S.A. („Bank”) dotyczących:
  - kredytu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego, składających się na limit wierzytelności w kwocie
  9,0 mln zł (umowa o limit wierzytelności z dnia 17 kwietnia 2013 r. z późn iejszą zm ianą ),
  - kredytów inwestycyjnych w euro (umowy kredytowe z dnia 13 lipca 2011 r. i 11 maja 2017 r.), z tytułu których
  zadłużenie Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 1,6 mln euro.
  Postanowienia Aneksów obejmują w szczególności:
  - ustalenie harm onogramu częściowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów składających się na limit
  wierzytelności, poprzez zmniejszenie limitu kredytu rewolwingowego o 500 tys. zł z dniem 30 sierpnia 2018 r.
  oraz zmniejszenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym w okresach mi esięcznych od 25 czerwca 2018 r. do 25
  kwietnia 2019 r. o kwotę 50 tys. zł , oraz w dniu 30 listopada 2018 r. o kwotę 500 tys. zł.,
  - przystąpienie do długu wynikającego z umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta – Platige Sp. z
  o.o. Sp. k. i ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kredytów w postaci: a) poddania się egzekucji w trybie
  art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego przez Emitenta oraz Platige Sp. z o.o. Sp. k. oraz b) cesji wpływów
  realizowanych przez Emitenta (pozostałą część środków p o spłacie wymagalnych wierzytelności Banku, jeżeli
  nie będzie występowało naruszenie umowy, Bank będzie przekazywał na rachunek bieżący Emitenta).
  Wobec prowadzonych przez Emitenta analiz opłacalności wykorzystania posiadanej nieruchomości przy ul.
  Racławi ckiej 99, na której hipoteka stanowi jedno z zabezpieczeń kredytu, Emitent został zobowiązany do
  informowania Banku o ewentualnych działaniach w zakresie sprzedaży tej nieruchomości oraz pozyskania i
  przekazania ofert nabycia nieruchomości uzyskanych w ram ach ww. analiz.
  W przypadku naruszeń postanowień umów kredytowych (w tym w przypadku naruszenia wskaźników
  finansowych), w zależności od rodzaju naruszenia , Bank ma prawo według swojego uznania wypowiedzieć
  umowy kredytowe (sankcja dotychczas obowiązująca) , lub podnieść marżę i/lub prowizję od zaangażowania,
  lub wstrzymać wypłaty z niewypłaconego jeszcze kredytu bądź jego części lub zobowiązać Emitenta do
  ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń (nowe postanowienia).
  Aneksy nie zmieniły terminów spłaty zadłuże nia określonych w umowach:
  - 29 kwietnia 2019 r. jako terminu spłaty zadłużenia z tytułu kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku
  bieżącym,
  - 30 czerwca 2020 r. oraz 31 maja 2021 r. – w przypadku kredytów inwestycyjnych.
  W związku z zawarciem powyższych Aneksów , Bank złożył Spółce oświadczenia, w których wskazał, że nie
  zastosuje wobec Emitenta sankcji przewidzianych w ww. umowach kredytowych w formie wypowiedzenia tych
  umów w związku z niespełnieniem przez Spółkę warunków ww. umów w zakresie wskaźników finansowych
  według danych finansowych Emitenta na koniec 2017 roku. Oświadczenia zostały złożone w związku z
  otrzymanym w dniu 14 maja 2018 roku zawiadomieniem Banku o złamaniu warunków umów kredytowych w  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 51

  związku z naruszeniem wskaźników i nie przedstawien iem przez Spółkę planu w zakresie dobezpieczenia i
  częściowej spłaty obecnie przyznanych limitów kredytowych do dnia 20 kwietnia 2018 r. Dokumenty zostały
  złożone przez Spółkę po tym terminie , a następnie zawarte zostały wyżej opisane Aneksy do umów
  kredyt owych.

  5.3 Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych oraz czynników i zdarzeń ,
  które miały istotny na nie wpływ
  Dane za okres porównawczy, tj. za I I kwartał 2017 roku pokazano po wprowadzeniu zmiany zasad
  rachunkowości produkcji filmowych dotyczących projektu Fatima . Kwestia ta została szczegółowo opisana w
  raporcie za II kwartał 2017 roku i od tego raportu konsekwentnie Grupa prezentowała wyniki w o parciu o te
  dane.

  Przychody

  Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 3 0 czerwca 2018 roku

  W I I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody o wartości 22,4 mln zł,
  tj. o 24 % więcej jak w analogicznym okresie r oku 2017.
  Grupa osiągała najistotniejsze przychody z linii biznesowych animacji, produkcji i post produkcji reklamowej.
  Narastająco w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
  W I półroczu 2018 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody o wartości 37,8 mln zł,
  tj. o 13 % więcej jak w analogicznym okresie roku 2017. Wyższe przychody to efekt wzrostu przychodów w
  segmencie animacji z realizacji cinematików (szczegóły w punkcie 5.1.2 Główne realizacje – cinemati ki),
  produkcji reklamowej (Dobro) oraz obniżenia bazy wskutek wyksięgowania (niezapłaconych) przychodów z
  tytułu realizacji projektu Fatima w drugim kwartale ubiegłego roku.

  Koszty działalności operacyjnej i marża na sprzedaży
  Kwartalnie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
  W II kwartale 2018 roku Grupa Platige Image odnotowała 1,9 mln zł zysku na sprzedaży. W analogicznym
  okresie roku ubiegłego Grupa odnotowała stratę w wys. 0,7 mln zł.
  Suma kosztów operacyjnych w bieżącym okresie wzrosła nominalnie o 1,8 mln zł , tj. o 9% qoq (kwartał do
  kwartału porównywalnego) do 20,6 mln zł . Wzrost tych kosztów jest konsekwencją wyższej sprzedaży.
  Jedn ocześnie , relatywnie do sprzedaży (czyli jako proce nt sprzedaży) wszystkie kategorie kosztowe (poza
  względnie niskimi pozycjami kosztowymi jak zużycie materiałów i pozostał e) zmalały , co jest wynikiem  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 52

  istotnego obniżenia kosztów zmi en ny ch i stałych działalności operacyjnej Grupy. Udział wynagrodzeń i usług
  obcych w sprzedaży razem zmalał z 91 % do 81%. Wyliczenia te prezentuje poniższa tabela :

  01.04 -
  30.06.2018
  %
  sprzedaży
  01.04 -
  30.06.2017
  %
  sprzedaży
  Zmiana
  nominalna
  Zmiana
  %
  B Koszty działalności
  operacyjnej 20 557 91,6% 18 783 103,6% 1 774 9%
  I. Amortyzacja 956 4,3% 971 5,4% -15 -2%
  II. Zużycie materiałów i energii 684 3,0% 479 2,6% 205 43 %
  III. Usługi obce 11 591 51,6% 9 931 54,8% 1 660 17%
  IV. Podatki i opłaty 125 0,6% 214 1,2% -89 -42%
  V. Wynagrodzenia 6 502 29,0% 6 573 36,3% -71 -1%
  VI. Ubezpieczenia społeczne i
  inne świadczenia 304 1,4% 464 2,6% -160 -34%
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 395 1,8% 151 0,8% 244 16 2%
  VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów - 0,0% - 0,0% - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży
  (A-B) 1 890 8,4% -657 -3,6% 2 547 -

  Obniżka kosztów wynika z prowadzonych w Grupie zmian restrukturyzacyjnych , polegających m.in. na
  ograniczeniu kosztów stałych zatrudnienia i zwiększeniu efektywności produkcji. Wzrost kosztów usług obcych
  wynika z istotnego zwiększenia skali produkcji .
  Narastająco w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
  W I półroczu 2018 roku Grupa Platige Image odnotowała 1,3 mln zł zysku na sprzedaży. W analogicznym
  okresie roku ubiegłego Grupa odnotowała stratę w wys. 0,9 mln zł.
  Suma kosztów operacyjnych w omawianym okresie wyniosła 36,6 mln zł i wzrosła w stosunku d o roku
  ubiegłego o 2,4 mln zł, tj. o 7%. Przyczyny zmian są analogiczne jak opisane w odniesieniu do II kwartału.

  01.0 1 -
  30.06.2018
  %
  sprzedaży
  01.0 1 -
  30.06.2017
  %
  sprzedaży
  Zmiana
  nominalna
  Zmiana
  %
  B. Koszty działalności
  operacyjnej 36 565 96,7% 34 213 102,6% 2 352 7%
  I. Amortyzacja 1 913 5,1% 1 686 5,1% 227 13%
  II. Zużycie materiałów i energii 1 122 3,0% 1 016 3,0% 106 10%
  III. Usługi obce 19 255 50,9% 16 333 49,0% 2 922 18%
  IV. Podatki i opłaty 397 1,0% 413 1,2% -16 -4%
  V. Wynagrodzenia 12 703 33,6% 13 726 41,2% -1 023 -7%
  VI. Ubezpieczenia społeczne i
  inne świadczenia 613 1,6% 858 2,6% -245 -29%
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 562 1,5% 181 0,5% 381 210%
  VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów - 0,0% - 0,0% - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży
  (A-B) 1 267 3,3% -867 -2,6% 2 134 -246%  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 53


  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  W I I kwartale 2018 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło 0, 2 mln zł i było na
  poziomi zbliżonym do kwartału porównywalnego .
  Narastająco , w I półroczu 2018 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło 0,5 mln zł
  (0,3 mln zł w 2017 roku). Wzrost jest m.in. wynikiem na sprzedaży majątku firmy w I kwartal e 2018 roku –
  samochodów służbowych w konsekwencji rezygnacji z floty samochodów służbowych.

  Zysk EBITDA
  W konsekwencji wzrostu sprzedaży i ograniczenia kosztów w relacji do sprzedaży w II kwartale 2018 roku
  Grupa Platige Image odnotowała 3,1 mln zł zysku EBITDA ( marża EBITDA wyniosła 14 %) i była o 2,7 mln zł
  wyższa w porów naniu do drugiego kwarta łu roku ubiegłego , gdzie była na poziomie 0,4 mln zł ( marża EBITDA
  2%) .
  W I półroczu 2018 roku EBITDA wyniosła 3,7 mln zł (marża EBITDA 10%) i była o 2,6 mln zł wyższa w stosunku
  do analogicznego okresu ubiegłego , gdzie wyniosła 1,1 mln zł ( marża EBITDA 3%) .
  Wyniki te zostały osiągnięte także dzięki kumulacji produkcji wysokobudżetowych projektów w pierwszym
  półroczu produkowanych m.in. na światowe t argi gier komputerowych E3 w Los Angeles.

  Przychody i koszty finansowe
  W bieżącym kwartale Grupa wykazała ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych w wysokości 2,0 mln
  zł, wobec 0,4 mln zł w II kwartale 2017 r . Na kwotę t ą składają się głównie: 1,8 mln zł (per saldo) dodatnie i
  ujemne różnice kursowe (najistotniejsza pozycja w kosztach) oraz 0,16 mln zł zapłacon ych odset ek .
  W I półroczu 2018 saldo przychodów i kosztów finansowych wyniosło minus 2,2 mln zł, na co złożyło się 0,3 2
  mln zł zapłaconych odsetek oraz 1,9 mln zł (per saldo) dodatni ch i ujemn ych różnic kursow ych .
  Ujemne , niezrealizowane różnic e kursowe zawierają kwotę 1,2 mln zł będącą wyceną otwartych transakcji
  forward zabezpieczeń walutowych na dzień 30 czerwca 2018 r. Transakcje te zawarto w marcu b.r. jako
  zabezpieczenie wpływów z realizowanych kontraktów sprzedaży w USD. W konsekwencji Grupa ma
  zagwarantowaną sprzedaż dolara po kursie zabezpieczonym . Ujemne różnice kursowe wynikają z różnicy
  między kursem zabezpieczo nym a bieżącym kursem sprzedaży dolara w drugim kwartale 2018 roku, który w
  tym okresie wzrósł o około 30 groszy , z 3,4 2 zł (3 kwietnia) do 3,74 zł (29 czerwca).

  Zysk netto
  W II kwartale 2018 roku Grupa Platige Image wykazała zysk netto w wysokości 0,5 mln zł, podczas gdy w
  analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa odnotowała stratę w wysokości 0,8 mln zł.
  W I półroczu 2018 roku Grupa Platige Image odnotowała stratę w wysoko ści 0,4 mln zł , analogicznie jak w I
  półroczu 2017 roku, gdzie strata wyniosła 0,6 mln zł.
  Na wyniki te składają się opisane powyżej zyski z działalności operacyjne j i straty z różnic kursowych.  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 54  Bilans , wybrane pozycje

  Należności krótkoterminowe
  Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku należności krótkoterminowe wynosiły 17,9 mln zł i były niższe od stanu na
  dzień 3 0 czerwca 2017 roku o 0,3 mln zł.
  Emitent aktywnie monitoruje poziom należności, aby ograniczać ich przeterminowanie i ryzyko
  nieściągalności. Branż a, w której Grupa realizuje największe obroty, charakteryzuje się wydłużonymi
  terminami płatności i relatywnie niskim ryzykiem nieściągalności należności .

  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku saldo gotówki wynosiło 0, 3 mln zł i było niższe od stanu na dzień 3 0 czerwca
  2017 roku o 0, 9 mln zł. W stosunku do stanu na 31 marca 201 8 roku saldo gotówki spadło o 0, 4 mln zł.
  Spadek gotówki w I I kwartale i pierwszym półroczu 2018 roku wynika z sezonowości w działalności Grupy –
  pierwszy kwartał charakteryzuje się relatywnie niskimi przychodami. Dodatkowo , w pierwszym półroczu Grupa
  zaangażowała gotówkę w finansowanie realizacji kontraktów długoterminowych w obszarze animacji , w
  których istotna część należności jest płatna do 30 dni po zakończeniu realizacji kontraktów a więc w III kwartale
  bieżącego roku.

  Zobowiązania długoterminowe
  Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku zobowiązania długoterminowe Grupy, na które składają się zobowiązania z
  tytułu kredytów bankowych i leasingów, wynosiły 5,2 mln zł i były niższe od stanu na dzień 3 0 czerwca 2017
  roku o 1,5 mln zł. Stan ten jest efektem reklasyfikacji części kre dytów długoterminowych na krótkoterminowe .
  Zobowiązania długoterminowe Grupy to głównie kredyt hipoteczny zaci ągnięty na zakup nieruchomości,
  spłatę zobowiązań inwestycyjnych i zakup sprzętu .

  Zobowiązania krótkoterminowe
  Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku zob owiązania krótkoterminowe wynosiły 27,6 mln zł i były wyższe od stanu na
  dzień 3 0 czerwca 2017 roku o 8,5 mln zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 roku, wynoszącego 19,5
  mln zł, zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 8,1 mln zł. Wzrost wobec s tanu na 31 grudnia 2017
  roku wynika ze zwiększenia wykorzystania dostępnych linii kredytowych o 3,0 mln zł oraz zwiększenia
  zobowiąza ń z tytułu dostaw i usług o 3,0 mln zł. Wzrost tych zobowiązań jest efektem renegocjacji i
  przesunięcia terminu spłaty części zobowiązań tak, by dostosować je do terminów wpływu należności Grupy
  oraz finansować w ten sposób realizację kontraktów długoterminowych w obszarze animacji.
  W s aldzie z dnia 30 czerwca 2018 roku ujęto krótkoterminową część kredytu hipotecznego i zobowiązań
  leasingowych , wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym i rewolwingowy m oraz zobowiązanie z tytułu  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 55

  nie realizowanych strat na wycenie kontraktów walutowych (1,2 mln zł) na łączną kwotę 15,8 mln zł
  (odpowiednio 10, 2 mln zł na 31 grudnia 2017 roku ).
  Okresowo Grupa finansuje się faktoringiem. Na dzień 30 czerwca 2018 roku limit faktoringowy był
  wykorzystany na kwotę blisko 0,5 mln zł .


  Zobowiązania warunkowe

  na dzień 3 0.06.2018 oraz
  31.12.2017
  kwota
  Zobowiązanie wynikające z umowy produkcji
  filmowej 3 001
  Gwarancja na pokrycie kosztów produkcji filmu w
  Platige Films sp. z o.o. 1 000
  Razem 4 001

  Jak opisano w raporcie rocznym za 2017 rok, w grudniu 2017 r oku Platige Image S.A. zawarła aneks do
  obowiązujących umów dot yczących produkcji filmowej (dalej zwanej Umową ). Na mocy tego aneksu strony
  Umowy potwierdziły, że Spółka wykonała określone fazy pre produkcji filmowej i z tego tytułu Spółka
  rozpoznała w IV kwartale 2017 r oku 3.001 tys. zł przychodu od Zamawiającego te usługi. Jednocześnie Umowa
  przewiduje, że w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy koprodukcyjnej produkcji filmowej Spółka będzie
  zo bowiązana do udzielenia na rzecz zamawiającego rabatu w kwocie 3.001 tys. zł i w efekcie do korekty i
  zwrotu otrzymanych należności .

  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSO LIDOWANY RAPORT KWAR TALNY │ II KWARTAŁ 2018 56

  6 INNOWACYJNOŚĆ W PRZED SIĘBIORSTWIE
  6.1 Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych
  rozwiązań w p rzedsiębiorstwie
  Platige Image S.A. rozbudow uje istniejącą moc obliczeniową o nowe wydajne jednostki obliczeniowe CPU oraz
  GPU zwiększające w znaczącym stopniu możliwości renderingowe firmy oraz jednostki do archiwizacji danych
  (storage ). Rozbudowa mocy obliczeniowej umożliwia Platige Image zwiększenie możliwości przetwarzania
  grafiki oraz uelastycznia zarządzanie zasobami. Kontynuowane są prace nad optymalizacją czasu renderingu
  oraz usprawnieniem i modernizacją pipeline grafiki komputerowej.
  Grupa rozw ija dział zajmujący się telewizyjną oprawą graficzną w oparciu o technologię VIZRT,
  wykorzystywaną przez największe studia telewizyjne na świecie. Systemy VIZRT służą zarówno do
  obsługiwania tradycyjnej oprawy graficznej, jak i generowania efektów rzeczywi stości wirtualnej i rozszerzonej
  – tzw. Virtual i Augmented Reality. Pozwala to na wyświetlanie grafik nie tylko na ekranach, ale w przestrzeni
  całego studia, w formie trójwymiarowych obiektów – na podłodze, stole prowadzących, suficie, etc. Dzięki
  połącze niu technologii z doświadczeniem Platige Image w tworzeniu najwyższej jakości grafiki możemy
  świadczyć kompleksowe usługi kreacji i realizacji, nie tylko w zakresie oprawy telewizyjnej, ale również oprawy
  transmitowanych wydarzeń takich jak ceremonie otwar cia, konferencje.
  7 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE REAL IZACJI PROGNOZ FINAN SOWYCH
  Spółka oraz Grupa nie publiko wały prognoz finansowych na 2018 rok.

  8 O ŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
  Zarząd Platige Image S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdania finansowe sporządzone
  zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że raport kwartalny zawiera prawdziwy obraz
  rozwoju i osiągnięć Spółki oraz Grupy.


  Janusz Włodarski

  Magdalena Machalica

  Maciej GamroW
  Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu


  Warszawa 08 sierpnia 201 8 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Platige Image SA
ISIN:PLPTGMG00013
NIP:524-20-14-184
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
Adres: ul. Racławicka 99 02-634 Warszawa
Telefon:+48 22 8446474
www:www.platige.com
Komentarze o spółce PLATIGE IMAGE
2017-11-29 16:39:24
jacek
ta spółka i zarząd to śmiech
2018-03-01 20:00:03
ooooo
Rozrywka
2018-03-20 19:33:25
Jaskier
Wiedźmin nadchodzi!
2018-05-30 21:24:35
Prawda
grupa amatorów
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor