Raport.

PKP CARGO SA (29/2019) Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", "PKP CARGO") w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 23/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), oraz § 14 ust. 6 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu treść protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PKP Cargo SA
ISIN:PLPKPCR00011
NIP:9542381960
EKD: 49.20 transport kolejowy towarów
Adres: ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa
Telefon:+48 22 3914709
www:www.pkp-cargo.pl
Kalendarium raportów
2020-08-20Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PKP CARGO
2018-09-19 13:54:35
Kristin
cargo sfinansuje projekt
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649