Raport.

PKP CARGO SA (23/2018) Informacja na temat ujęcia w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego należącego do Grupy AWT

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", "PKP CARGO") informuje, iż w ramach prowadzonych procesów optymalizacyjnych w Grupie AWT, przeprowadzona została analiza, w wyniku której zidentyfikowano zbędne składniki taboru kolejowego. Zgodnie z Polityką Rachunkowości PKP CARGO, oszacowana została wartość przepływów pieniężnych możliwa do uzyskania w wyniku zbycia powyższych aktywów.
Zarząd Spółki, po przeprowadzeniu ww. analizy oraz uwzględniając efekty procesów optymalizacyjnych, podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego w kwocie 18,1 mln zł. Wpływ rozpoznanego odpisu na skonsolidowany zysk netto z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego wynosi 14,6 mln zł.
Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP CARGO.
Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r., którego publikacja planowana jest na 28 sierpnia 2018 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PKP Cargo SA
ISIN:PLPKPCR00011
NIP:9542381960
EKD: 49.20 transport kolejowy towarów
Adres: ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa
Telefon:+48 22 3914709
www:www.pkp-cargo.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce PKP CARGO
2018-09-19 13:54:35
Kristin
cargo sfinansuje projekt
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649