Raport.

PKO BANK HIPOTECZNY SA (79/2020) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank") przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych Banku przez PKO Bank Polski S.A.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Attachment: MAR 74 Notification
  Notification of the transaction /transactions *, referred to in
  Art. 19 par. 1 of the MAR Regulation
  1 Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
  a) Company name/Surname PKO Bank Polski S.A.
  2 Reason for the notification
  a) Position/status Person clo sely associated with the person perform ing
  managerial responsibilities:

  Jakub Papierski – Chairman of the Supervisory Board
  of PKO Bank Hipoteczny S.A.

  b) Initial notification/Amendment Initial notification
  3

  Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer
  or auction monitor
  a) Name PKO Bank Hipoteczny S.A.
  b) LEI 259400ALN6AM4REPEA16
  4 Detailed information(s): section to be prepared for (i) each type of instrument; (ii) each
  type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been
  conducted
  a) Description of financial instrument,
  type of the instrument
  Identification code
  Bonds

  PLPKOHP00181
  b) Nature of the transaction Purchase
  c)

  Price and volume Price Volume
  PLN 99.98 1231
  d)

  Aggregated information
   Aggregated volume
   Price

  1231
  PLN 99.98
  e) Date of the transaction 2020 -09 -14
  f) Place of the transaction WBON - Catalyst WSE bond market
  a) Description of financial instrument,
  type of the instrument
  Identification code
  Bonds

  PLPKOHP00181
  b) Nature of the transaction Sale
  c)

  Price and volume Price Volume
  PLN 99.98 10
  d)

  Aggregated information
   Aggregated volume
   Price

  10
  PLN 99.98
  e) Date of the transaction 2020 -09 -14
  f) Place of the transaction WBON - Catalyst WSE bond market
  *Delete as appropriate

  Page 1/1


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Strona 1 z 1

  Załącznik: Powiadomienie MAR 74
  Powiadomienie o transakcji /transakcjach *, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko PKO Bank Polski S.A.
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobą pełniąc ą obowiązki
  zarządcze:
  Jakub Papierski - Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO
  Banku Hipotecznego S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa PKO Bank Hipoteczny S.A.
  b) LEI 259400ALN6AM4REPEA16
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacje

  PLPKOHP00181
  b) Rodzaj transakcji Nabycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  99,98 PLN 1231
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  1231
  99,98 PLN
  e) Data transakcji 2020 -09 -14
  f) Miejsce transakcji WBON – Catalyst rynek obligacji GPW
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacje

  PLPKOHP00181
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  99,98 PLN 10
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  10
  99,98 PLN
  e) Data transakcji 2020 -09 -14
  f) Miejsce transakcji WBON – Catalyst rynek obligacji GPW
  *Niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ISIN:PLPKO0000016
NIP:525-000-77-38
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
Telefon:+48 22 5217192
www:www.pkobp.pl
Komentarze o spółce PKO BP
2020-12-04 14-12-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649