Raport.

PKO BANK HIPOTECZNY SA (5/2019) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank") przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych Banku przez PKO Bank Polski S.A.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Attachment: MAR 3 Notification
  Notification of the transaction, referred to in
  Art. 19 par. 1 of the MAR Regulation
  1 Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
  a) Company name/Surname PKO Bank Polski S.A.
  2 Reason for the notification
  a) Position/status Person closely associated with the persons performing
  managerial responsibilities in PKO Bank Hipoteczny S.A.:

  Jakub Papierski – Chairman of the Supervisory Board of
  PKO Bank Hipoteczny S.A.
  Piotr Mazur – Vice Chairman of the Supervisory Board of
  PKO Bank Hipoteczny S.A.
  Mieczysław Król – member of the Supervisory Board of
  PKO Bank Hipoteczny S.A.
  Jan Emeryk Rościszewski – member of the Supervisory
  Board of PKO Bank Hipoteczny S.A.
  Rafał Kozłowski – member of the Supervisory Board of
  PKO Bank Hipoteczny S.A.
  b) Initial notification/Amendment Initial notification
  3

  Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or
  auction monitor
  a) Name PKO Bank Hipoteczny S.A.
  b) LEI
  259400ALN6AM4REPEA16
  4 Detailed information(s): section to be prepared for (i) each type of instrument; (ii) each type
  of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
  4.1
  a)

  Description of financial instrument,
  type of the instrument
  Identification code

  Covered Bonds , number of series: Series 7

  PLPKOHP00074
  b) Nature of the transaction Purchase
  c)

  Price and volume Price Volume
  PLN 500,363.29
  PLN 500,363.29
  6
  6
  d)

  Aggregated information
   Aggregated volume
   Price

  12
  PLN 500,363.29
  e) Date of the transaction 201 9-02-04

  f) Place of the transaction OTC -BILT
  4.2
  a)

  Description of financial instrument,
  type of the instrument
  Identification code

  Covered Bonds , number of series: Series 7

  PLPKOHP00074


  b) Nature of the transaction Sale
  c)

  Price and volume Price Volume
  PLN 500,363.29 12
  d)

  Aggregated information
   Aggregated volume
   Price

  12
  PLN 500,363.29
  e) Date of the transaction 2019 -02 -04

  f) Place of the transaction OTC -BILT


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Załącznik: Powiadomienie MAR 3
  Powiad omienie o transakcj i, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko PKO Bank Polski S.A.
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
  zarządcze w PKO Banku Hipotecznym S.A.:
  Jakub Papierski - Przewodniczący Rady Nadzorc zej PKO
  Banku Hipotecznego S.A.
  Piotr Mazur – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorc zej PKO
  Banku Hipotecznego S.A.
  Mieczysław Król – członek Rady Nadzorczej PKO Banku
  Hipotecznego S. A.
  Jan Emeryk Rościszewski – członek Rady Nadzorczej PKO
  Banku Hipotecznego S. A.
  Rafał Kozłowski – czł onek Rady Nadzorczej PKO Banku
  Hipotecznego S. A
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa PKO Bank Hipoteczny S.A.
  b) LEI 259400ALN6AM4REPEA16
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w któ rym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)

  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny

  Listy zastawne, nr serii listów: 7

  PLPKOHP00074
  b) Rodzaj transakcji Na bycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  500 363 ,29 PLN
  500 363 ,29 PLN
  6
  6
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  12
  500 363 ,29 PLN
  e) Data transakcji 2019 -02-04
  f) Miejsce transakcji OTC -BILT
  4.2
  a)

  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny

  Listy zastawne, nr serii listów: 7

  PLPKOHP00074


  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  500 363 ,29 PLN 12
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  12
  500 363 ,29 PLN
  e) Data transakcji 2019 -02-04
  f) Miejsce transakcji OTC -BILT
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ISIN:PLPKO0000016
NIP:525-000-77-38
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
Telefon:+48 22 5217192
www:www.pkobp.pl
Kalendarium raportów
2019-08-13Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-08-13Raport półroczny
Komentarze o spółce PKO BP
2019-05-20 06-05-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649