Raport.

PKO BANK HIPOTECZNY SA (94/2018) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank") przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych Banku przez PKO Bank Polski S.A.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Attachment: MAR 85 Notification
  Notification of the transaction, referred to in
  Art. 19 par. 1 of the MAR Regulation
  1 Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
  a) Company name/Surname PKO Bank Polski S.A.
  2 Reason for the notification
  a) Position/status Person closely associated with the persons performing
  managerial responsibilities in PKO Bank Hipoteczny S.A.:

  Jakub Papierski – Chairman of the Supervisory Board of
  PKO Bank Hipoteczny S.A.
  Piotr Mazur – Vice Chairman of the Supervisory Board of
  PKO Bank Hipoteczny S.A.
  Mieczysław Król – member of the Supervisory Board of
  PKO Bank Hipoteczny S.A.
  Jan Emeryk Rościszewski – member of the Supervisory
  Board of PKO Bank Hipoteczny S.A.
  Rafał Kozłowski – member of the Supervisory Board of
  PKO Bank Hipoteczny S.A.
  b) Initial notification/Amendment Initial notification
  3

  Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or
  auction monitor
  a) Name PKO Bank Hipoteczny S.A.
  b) LEI
  259400ALN6AM4REPEA16
  4 Detailed information(s): section to be prepared for (i) each type of instrument; (ii) each type
  of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
  4.1
  a)

  Description of financial instrument,
  type of the instrument
  Identification code

  bonds, non -public offering

  none
  b) Nature of the transaction Sale
  c)

  Price and volume Price Volume
  PLN 98839.78 400

  d)

  Aggregated information
   Aggregated volume
   Price

  400
  PLN 98839.78
  e) Date of the transaction 2018 -10 -16

  f) Place of the transaction Outside trading system


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Załącznik: Powiadomienie MAR 85
  Powiadomienie o transakcji, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko PKO Bank Polski S.A.
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
  zarządcze w PKO Banku Hipotecznym S.A.:
  Jakub Papierski - Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO
  Banku Hipotecznego S.A.
  Piotr Mazur – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKO
  Banku Hipoteczn ego S.A.
  Mieczysław Król – członek Rady Nadzorczej PKO Banku
  Hipotecznego S.A.
  Jan Emeryk Rościszewski – członek Rady Nadzorczej PKO
  Banku Hipotecznego S.A.
  Rafał Kozłowski – członek Rady Nadzorczej PKO Banku
  Hipotecznego S.A
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa PKO Bank Hipoteczny S.A.
  b) LEI 259400ALN6AM4REPEA16
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)

  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny

  Obligacja niepubliczna

  Brak kodu ISIN
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  98839,78 PLN 400
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  400
  98839,78 PLN
  e) Data transakcji 2018 -10 -16
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ISIN:PLPKO0000016
NIP:525-000-77-38
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
Telefon:+48 22 5217192
www:www.pkobp.pl
gpwlink:pko-bp.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-19Raport za I kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-05-19Raport za I kwartał
2019-08-13Raport półroczny
Komentarze o spółce PKO BP
2019-04-19 14-04-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649