Raport.

IDEON SA (4/2018) złożenie przez wierzyciela PKO BP SA zażalenia na Postanowienie Sądu z dnia 8 lutego 2018 o umorzeniu postępowania upadłościowego w sprawie o sygn. akt X GUu 4/17/5

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do komunikatu nr 3/2018 z dnia 21 lutego 2018 informuje, że otrzymał dzisiaj informację o złożeniu przez wierzyciela PKO BP SA zażalenia do Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy - Odwoławczy na Postanowienie Sądu z dnia 8 lutego 2018 o umorzeniu postępowania upadłościowego w sprawie o sygn. akt X GUu 4/17/5 prowadzonego przez Ideon SA.
Zdaniem Zarządu Emitenta zażalenie jest całkowicie bezzasadne i ma na celu jedynie wydłużenie całego procesu upadłości i uniemożliwienie dalszej realizacji rozpoczętych działań sanacyjnych tj. scalenia akcji i prowadzenia restrukturyzacji Spółki w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ISIN:PLPKO0000016
NIP:525-000-77-38
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
Telefon:+48 22 5217192
www:www.pkobp.pl
Kalendarium raportów
2020-05-06Raport za I kwartał
2020-08-05Raport półroczny
2020-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PKO BP
2020-04-01 13-04-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649